Klinische paden

“Het klinisch pad is een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de activiteiten in het multidiscipli-nair en interprofessioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie.”
Klinische paden beschrijven alle activiteiten die nodig zijn om voor een bepaalde patiëntengroep, binnen een bepaald tijdskader vooraf beschreven resultaten te behalen. Heel concreet: Wie doet wat wanneer.
Het is een soort stappenplan dat het totale zorgproces van een patiënt beschrijft. Een zorgproces dat buiten het ziekenhuis kan beginnen of eindigen. Een klinisch pad kan gebruikt worden bij de organisatie van een zorgprogramma.

 

Het gebruik van klinische paden is actueel. Deze aandacht is niet verwonderlijk. Omwille van de toenemende complexiteit, wordt de individuele arts-patiënt relatie meer en meer omgeven door een netwerk van specialisten en zorgverstrekkers, die zowel op verschillende momenten als op verschillende plaatsen participeren in het zorgproces.

 

Netwerk Klinische Paden

Het Netwerk Klinische Paden (NKP) werd in 2000 door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswe-tenschap (K.U. Leuven) opgestart en medio 2009 participeren een honderdtal Belgische en Nederlandse ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties. Wij zijn sedert 2003 aangesloten.
          
Klinische paden in het Sint-Franciskusziekenhuis

 

Volgende klinische paden zijn momenteel in gebruik of ontwikkeling:

 

Urologie Dr. Stragier/Dr. Dillen KP Radicale prostatectomie 
Neurochirurgie Dr. Vanvolsem KP Cervicale fusie 
Neurochirurgie Dr. Vanvolsem KP Laminectomie
Neurochirurgie Dr. Vanvolsem KP Discectomie
Gynaecologie Dr. Schreurs voorlopig KP normale bevalling 
Inwendige Dr. Laga/Dr. Vanderstappen KP
Cardiologie Dr. Mertens KP
Cardiologie Dr. Schellemans KP CVA