Medisch dossier

Van iedere patiënt dient een dossier aangelegd te worden bestaande uit een administratief luik, een medisch luik en een verpleegkundig luik.


In de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 lezen wij onder Art. 9. §1. de patiënt heeft ten opzichte van de beroepsbeoefenaar recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Op verzoek van de patiënt voegt de beroepsbeoefenaar door de patiënt verstrekte documenten toe aan het hem betreffende patiëntendossier. De paragrafen 2 tot 4 van dit wetsartikel behandelen het recht op inzage en afschrift, waarover elders meer informatie.


Het belang van een goed medisch dossier kan niet genoeg onderlijnd worden, zeker omdat de moderne geneeskunde steeds meer team-werk is waarbij het van het grootste belang is dat alle leden van het team voldoende en correct geïnformeerd zijn over de gezondheidstoestand van de patiënt.
Sedert augustus 2001 beschikt het Sint-Franciskusziekenhuis over een elektronisch medisch dossier, waarin de meeste artsen werken. De voordelen zijn zeer belangrijk onder meer omdat de medische gegevens op een beveiligde manier door alle ziekenhuisartsen die betrokken zijn bij de zorg van de patiënt kunnen geraadpleegd worden vanop elke PC, zowel in het ziekenhuis als op de raadplegingen en zelfs van thuis. Bovendien zijn deze gegevens steeds goed leesbaar en bestaat de mogelijkheid verslagen elektronisch te versturen naar de verwijzende (huis)artsen.

 

In november 2007 werd gestart met de digitalisering van de dienst medische beeldvorming/radiologie. De beelden afkomstig van de röntgen- en echografietoestellen worden sedertdien digitaal opgeslagen in het PACS-systeem, waar zij vanop elke PC kunnen bekeken worden. Voor het maken van het protocol maken de radiologen gebruik van zeer hoge resolutieschermen, waarop elk detail zeer duidelijk zichtbaar is. Daar waar aanvankelijk de klassieke filmen vervangen werden door fosforplaten die digitaal moesten uitgelezen worden werd in 2008 geïnvesteerd in radiologiezalen met sensoren die direct een digitaal röntgenbeeld op het scherm laten verschijnen. Dit betekent niet alleen tijdwinst maar vermindert bovendien de stralenbelasting en verhoogt het comfort voor de patiënten.

 

Tenslotte laat de digitalisatie van de beeldvorming ook toe dat de huisarts vanop zijn raadpleging via    MONA (een beveiligde internetverbinding) op een beveiligde wijze toegang krijgt tot de beelden in het elektronisch medisch dossier van zijn patiënten.