Resultaten - uitslagen

Minimize

De resultaten  worden automatisch elektronisch doorgestuurd naar de aanvragende huisarts of specialist. In principe is deze uitslag de dag na het onderzoek bij de arts.

Voor externe artsen kunnen de RX-opnamen direct na het onderzoek aan de RX balie afgehaald worden. De patiënt krijgt een papieren afprint van de gewone RX-opnamen en echografieën. Van de CT- en contrastonderzoeken wordt een CD gebrand.