Resultaten - uitslagen

Minimize

De RX beelden worden via 'PACS on WEB' elektronisch verzonden naar de aanvragende arts ( zie rubriek Pacs on Web').

Op speciaal verzoek kan men vragen om de uitgevoerde onderzoeken op een CD  te branden.