CORONAVIRUS - SFZ-richtlijnen (Update 15.10.2020)

Update 15.10.2020

Bezoekregeling aan de patiënt (klik op deze link voor de bezoekuren)

Het bezoek aan de patiënten wordt nog steeds beperkt  tot  1 vaste bezoeker.  Deze persoon meldt zich digitaal aan in de inkomhal met zijn/haar identiteitskaart. 
 

Patiënten brengen hun bezoek op de hoogte

- van de bezoekuren van hun afdeling waar ze verblijven (bezoekuren zie link hierboven)
- de kamer- en bednummering. (alle bedden tegen de kant van de gang = bed 1, al deze aan de raamkant = bed 2).

Iedere bezoeker meldt zich bij zijn/haar aankomst in de inkomhal aan op de voorziene digitale schermen. 
Informeer dus je bezoek vooraf over de afdeling, kamernummer en bed.

Meld jij je aan buiten de bezoekuren of is er reeds iemand op bezoek, dan krijg een weigering.

 

Beperk het bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis
Kom niet op bezoek bij een kortdurende opname
Fysiek contact met de patiënt is niet toegelaten
Kom zeker niet op bezoek als je mogelijke symptomen van besmetting hebt

Op het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten. Op het chirurgisch dagziekenhuis mag de patiënt door 1 persoon (chauffeur) afgehaald worden na de ingreep.
 

Informatie aan patiënt

Voorbereiding raadpleging, onderzoek of opname

Vragenlijst:
Elke patiënt die naar het ziekenhuis komt voor een raadpleging, onderzoek of opname,
krijgt 48 uur voordien een vragenlijst toegestuurd over COVID-19-symptomen.

De vragenlijst bevat de volgende ja/nee-vragen:
Hebt u de voorbije 7 dagen één van de volgende klachten gekregen of werden ze in deze periode erger?

 • Hoest
 • Koorts (38 °C of meer)
 • Vermindering of verlies van smaak of geur
 • Spierpijn
 • Keelpijn
 • Diarree

Aan de hand van uw antwoorden krijgt u een code.

Code GROEN:
u kan zich aanmelden zoals voorzien

Code ROOD:
u heeft op één of meerdere bovenstaande vragen 'ja' geantwoord en krijgt daarom een code rood. Kom niet naar het ziekenhuis zonder uw behandelend arts te verwittigen. De behandelende arts beslist of de raadpleging, opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden.
 

Screening door afname van wisser

Specifieke patiëntengroepen worden preventief gescreend op COVID-19 met een eenvoudige wisser.
Als de screening voor u noodzakelijk is, kreeg u hiervoor een afspraak van uw behandelend arts.

Resultaat:
U wordt alleen gecontacteerd als u COVID-19-positief wordt getest. De behandelende arts beslist of de opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden. Wie negatief test, krijgt geen telefoon en komt op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis.

 

Mondmasker is verplicht

Een mondmasker is verplicht in het ziekenhuis.
Patiënten en begeleiders moeten een eigen mondmasker meebrengen en het dragen vanaf het betreden van het ziekenhuis.

Opgenomen patiënten:

 • Elke patiënt krijgt tijdens zijn verblijf iedere ochtend een chirurgisch masker van het ziekenhuis.
 • Het masker wordt in een zuiver recipiënt (nierbekken) aan de patiënt bezorgd waarin hij het masker kan bewaren.
 • De patiënt draagt het masker:
  • Bij het verlaten van de kamer.
  • Bij verplaatsingen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een onderzoek.
  • Bij elk zorgcontact binnen de anderhalve meter (afstand <1.5 meter).
  • Wanneer het masker niet door de patiënt kan gedragen worden; bv. tijdens een bedbad
  • Op een tweepersoonskamer indien de afstand kleiner is dan 1.5 meter tenzij het gordijn gesloten is.
 • Indien de afstand tussen beide patiënten groter is dan 1.5 meter is een masker niet vereist.
 • De patiënt kan zich naar de badkamer verplaatsen zonder masker indien de afstand van 1.5 meter steeds kan bewaard worden.
 • Het samen aan tafel eten is niet toegelaten.

Er is een infofolder voor patiënten en bezoek over het dragen van een mondmasker.


Raadplegingen en wachtzones:

Physical distancing

 • Er moet altijd 1,5 meter afstand zijn.
 • In wachtzones kan men enkel plaatsnemen op de niet afgeplakte stoelen.
 • In wachtzones met losse stoelen, staan de stoelen juist. Er mogen geen stoelen verschoven worden.

Beperkte verblijfstijd in de wachtzones:

Om te vermijden dat te veel personen tegelijk aanwezig zijn, gelden nog deze richtlijnen:

 • Kom op tijd, niet te vroeg, niet te laat.
  • Voor autogebruikers: wacht zo lang mogelijk in de wagen op de parking.
  • Voor wie met fiets of het openbaar vervoer komt of wie tussen twee afspraken wachten: mogelijkheid om te wachten in de ontvangsthal, zowel beneden als op het platform.
 • Vertrek na de raadpleging onmiddellijk weer naar huis.

U komt voor een raadpleging bij Gynaecologie:

 • Raadpleging voor de zwangere:
  De partner mag meekomen op de raadpleging, andere personen (kinderen, ouders, zus, ...) mogen nog NIET mee komen op raadpleging. De partner wacht buiten het ziekenhuis voor de consultatie (bv in de wagen), wanneer patiënte binnengeroepen wordt, krijgt de partner een SMS met het nummer van de consultatieruimte. 
  De partner brengt steeds zijn eigen mondmasker mee. Op deze manier hopen we de social distancing in de wachtzaal te kunnen respecteren.
  Aan de zwangere die een afspraak heeft bij de vroedvrouw voor prenatale controle of CTG (monitoring) vragen we om alleen te komen vermits we in die kleine onderzoeksruimte geen afstand kunnen garanderen.De zwangeren die bij de vroedvrouw komen voor een eerste zwangerschapsraadpleging (begin van de zwangerschap) kunnen wel vergezeld worden door hun partner, deze raadpleging vinden plaats in een grotere ruimte.

 • Raadpleging gynaecologie:
  Wij vragen nog steeds op raadpleging te komen zonder partner, zo kunnen we de bezetting in de wachtzaal beperken.
   

Begeleiding van een patiënt

Onderzoeken en behandelingen: Er mag géén begeleider de patiënt naar de afspraak begeleiden.
Spoedgevallen: Er is geen bezoek toegestaan.
                            Bij kinderen of personen met een mentale of fysieke beperking is 1 begeleider toegestaan.

De begeleider wacht in de auto of buiten het ziekenhuis.

Specifieke regelingen: 
Bij patiënten die fysiek of mentaal niet in de mogelijkheid zijn om op de raadpleging te geraken,
mag de begeleider de patiënt enkel tot aan de deur van de raadpleging zelf vergezellen, en dus niet mee naar binnen gaan.

 • Pediatrische patiënten worden bij hun afspraak begeleid door één ouder (persoon ouder dan 18 jaar). Broers of zussen van patiënt kunnen niet meekomen.

Opnames: 

Komt een patiënt voor een opname dan is alleen tijdens de opnameprocedure begeleiding door maximaal 1 gezonde persoon (18 jaar of meer) toegelaten.

 • Brengen: die persoon mag de patiënt begeleiden tot aan de deur van een afdeling.
 • Halen: Op het moment van ontslag uit het ziekenhuis mag die persoon de patiënt afhalen aan de deur van de afdeling.

Uitzondering: afdelingen met COVID-19-besmette patiënten
Zij worden vanuit spoedgevallendienst of een andere afdeling in het ziekenhuis waar ze positief getest werden,
onder begeleiding naar een COVID-19 afdeling gebracht.

 • Bij ontslag kan de patiënt afgehaald worden aan de deur van de afdeling.

UPDATE 30.04.2020

Op consultatie met respect voor de Corona maatregelen

De patiënt:
-) meldt zich 10 minuten voor het consultatie-uur aan in het ziekenhuis 
-) hij/zij draagt steeds een mondmasker
-) respecteert de social afstand.

De begeleider wacht in de wagen.

UPDATE 21.04.2020

Apotheek

"Betreft de aflevering van medicatie aan ambulante patiënten in ziekenhuizen
  tijdens de COVID-19-periode"

Ziekenhuisapotheken blijven open voor de ambulante aflevering van geneesmiddelen die enkel door de ziekenhuisapotheek worden afgeleverd.
Het COVID-19-beleid van ons ziekenhuis voorziet een specifiek circuit voor deze aflevering.

De aflevering aan u of iemand uit uw omgeving gebeurt aan de hoofdingang van het ziekenhuis door een medewerker van de ziekenhuisapotheek.
Gelieve u aan te melden bij de steward aan de hoofdingang en mee te delen dat u medicatie komt afhalen bij de ziekenhuisapotheek.
De steward neemt vervolgens contact op met de ziekenhuisapotheker om dit af te leveren.
Gelieve u tijdens het wachten in te schrijven aan de kiosk, zodat we beschikken over patiëntstickers.

Ter informatie:

De ziekenhuisapotheek is geopend:
          maandag t.e.m. vrijdag van 08u00 tot 16u00
          zaterdag van 08u30 tot 12u00.

We zijn telefonisch bereikbaar op: 011 71 50 55