CORONAVIRUS - SFZ-richtlijnen - vanaf 3 juni 2020

Bezoekregeling aan de patiënt   (klik op deze link)

Beperk het bezoek aan een patiënt in het ziekenhuis
Kom niet op bezoek bij een kortdurende opname
Fysiek contact met de patiënt is niet toegelaten
Kom zeker niet op bezoek als je mogelijke symptomen van besmetting hebt

Op het dagziekenhuis is geen bezoek toegelaten. Op het chirurgisch dagziekenhuis mag de patiënt door 1 persoon (chauffeur) afgehaald worden na de ingreep.

Informatie aan patiënt

Voorbereiding raadpleging, onderzoek of opname

Vragenlijst

Elke patiënt die naar het ziekenhuis komt voor een raadpleging, onderzoek of opname, krijgt 48 uur voordien een vragenlijst toegestuurd over COVID-19-symptomen.

De vragenlijst bevat de volgende ja/nee-vragen:

Hebt u de voorbije 7 dagen één van de volgende klachten gekregen of werden ze in deze periode erger?

 • Hoest
 • Koorts (38 °C of meer)
 • Vermindering of verlies van smaak of geur
 • Spierpijn
 • Keelpijn
 • Diarree

Aan de hand van uw antwoorden krijgt u een code.

Code groen :
u kan zich aanmelden zoals voorzien

Code rood :
u heeft op één of meerdere bovenstaande vragen 'ja' geantwoord en krijgt daarom een code rood. Kom niet naar het ziekenhuis zonder uw behandelend arts te verwittigen. De behandelende arts beslist of de raadpleging, opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden.

 

Screening door afname van wisser

Specifieke patiëntengroepen worden preventief gescreend op COVID-19 met een eenvoudige wisser.

Als de screening voor u noodzakelijk is, kreeg u hiervoor een afspraak van uw behandelend arts.

Resultaat

U wordt alleen gecontacteerd als u COVID-19-positief wordt getest. De behandelende arts beslist of de opname of het onderzoek kan doorgaan met de nodige veiligheidsmaatregelen of enkele weken zal uitgesteld worden. Wie negatief test, krijgt geen telefoon en komt op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis.

 

Mondmasker is verplicht

Een mondmasker is verplicht in het ziekenhuis.

Patiënten en begeleiders moeten een eigen mondmasker meebrengen en het dragen vanaf het betreden van het ziekenhuis.

Opgenomen patiënten:

 • Elke patiënt krijgt tijdens zijn verblijf iedere ochtend een chirurgisch masker van het ziekenhuis.
 • Het masker wordt in een zuiver recipiënt (nierbekken) aan de patiënt bezorgd waarin hij het masker kan bewaren.
 • De patiënt draagt het masker:
  • Bij het verlaten van de kamer.
  • Bij verplaatsingen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld voor een onderzoek.
  • Bij elk zorgcontact binnen de anderhalve meter (afstand <1.5 meter).
  • Wanneer het masker niet door de patiënt kan gedragen worden; bv. tijdens een bedbad
  • Op een tweepersoonskamer indien de afstand kleiner is dan 1.5 meter tenzij het gordijn gesloten is.
 • Indien de afstand tussen beide patiënten groter is dan 1.5 meter is een masker niet vereist.
 • De patiënt kan zich naar de badkamer verplaatsen zonder masker indien de afstand van 1.5 meter steeds kan bewaard worden.
 • Het samen aan tafel eten is niet toegelaten.

Er is een infofolder voor patiënten en bezoek over het dragen van een mondmasker.

   

Raadplegingen en wachtzones, 

Physical distancing 

 • Er moet altijd 1,5 meter afstand zijn.
 • In wachtzones kan men enkel plaatsnemen op de niet afgeplakte stoelen.
 • In wachtzones met losse stoelen, staan de stoelen juist. Er mogen geen stoelen verschoven worden.
 •  

Beperkte verblijfstijd in de wachtzones

Om te vermijden dat te veel personen tegelijk aanwezig zijn, gelden nog deze richtlijnen:

 • Kom op tijd, niet te vroeg, niet te laat.
  • Voor autogebruikers: wacht zo lang mogelijk in de wagen op de parking.
  • Voor wie met fiets of het openbaar vervoer komt of wie tussen twee afspraken wachten: mogelijkheid om te wachten in de ontvangsthal, zowel beneden als op het platform.
 • Vertrek na de raadpleging onmiddellijk weer naar huis.

 

 1. Begeleiding van een patiënt

Onderzoeken en behandelingen, verblijf op spoed 
Er mag géén begeleider de patiënt naar de afspraak begeleiden.

De begeleider wacht in de auto of buiten het ziekenhuis.

Specifieke regelingen

 • Bij patiënten die fysiek of mentaal niet in de mogelijkheid zijn om op de raadpleging te geraken, mag de begeleider de patiënt enkel tot aan de deur van de raadpleging zelf vergezellen, en dus niet mee naar binnen gaan.
 • Pediatrische patiënten worden bij hun afspraak begeleid door één ouder (persoon ouder dan 18 jaar). Broers of zussen van patiënt kunnen niet meekomen.

 

Opnames

Komt een patiënt voor een opname dan is alleen tijdens de opnameprocedure begeleiding door maximaal 1 gezonde persoon (18 jaar of meer) toegelaten.

 • Brengen: die persoon mag de patiënt begeleiden tot aan de deur van een afdeling.
 • Halen: Op het moment van ontslag uit het ziekenhuis mag die persoon de patiënt afhalen aan de deur van de afdeling.

 

Uitzondering: afdelingen met COVID-19-besmette patiënten
Zij worden vanuit spoedgevallendienst of een andere afdeling in het ziekenhuis waar ze positief getest werden, onder begeleiding naar een COVID-19 afdeling gebracht.

 • Bij ontslag kan de patiënt afgehaald worden aan de deur van de afdeling.

 

 

UPDATE 01.05.2020

Bericht voor de zwangere patiënten en partners ivm coronamaatregelen

Naar aanleiding van het coronavirus zullen volgende maatregelingen genomen worden.

U komt voor de bevalling of een urgentie:

 • U moet zich aanmelden aan spoed zonder partner, via spoed wordt u doorverwezen naar het verloskwartier. Er wordt gevraagd aan de partner buiten het ziekenhuis (vb in de auto) te wachten op bevestiging dat uw vrouw effectief in arbeid is en dus met andere woorden wordt opgenomen voor de bevalling.

 • Elke patiënte die opgenomen wordt, zal gescreend worden voor COVID 19, deze screening gebeurt door middel van een wisser in de neus.

 • Indien u of uw partner symptomen heeft of u test positief op COVID 19, krijgt u een specifieke verloskamer en een specifieke kamer op de materniteit toegewezen waar de nodige voorzorgsmaatregelingen genomen worden.

 • Voor alle patiënten geldt: Indien de partner kiest om bij patiënte op de kamer te blijven, mag deze voortaan 1 x/dag het ziekenhuis verlaten.  

 • Er is nog geen bezoek toegestaan op de kraamafdeling

 • Na ontslag raden wij aan de maatregelen te volgen,  vermijd contact met andere personen buiten het gezin en stel uw kraambezoek uit.


U komt voor een raadpleging:

 • Wij vragen nog steeds op raadpleging te komen zonder partner, zo kunnen we de bezetting in de wachtzaal beperken.

 

Wij zijn genoodzaakt om deze maatregelingen te treffen om iedereen, patiënten en personeel, zo veel mogelijk te beschermen, zodat wij  voor iedereen de beste zorg kunnen garanderen.

Wij hopen dan ook op jullie volle begrip en samenwerking.

De maatregelingen werden genomen op 01/05/2020 deze maatregelingen kunnen naar gelang de omstandigheden wijzigen.  
Wij houden jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Het gynaecologen en vroedvrouwen team.

 

 

UPDATE 30.04.2020

Op consultatie met respect voor de Corona maatregelen

De patiënt:
-) meldt zich 10 minuten voor het consultatie-uur aan in het ziekenhuis 
-) hij/zij draagt steeds een mondmasker
-) respecteert de social afstand.

De begeleider wacht in de wagen.

UPDATE 21.04.2020

Apotheek

"Betreft de aflevering van medicatie aan ambulante patiënten in ziekenhuizen
  tijdens de COVID-19-periode"

Ziekenhuisapotheken blijven open voor de ambulante aflevering van geneesmiddelen die enkel door de ziekenhuisapotheek worden afgeleverd.
Het COVID-19-beleid van ons ziekenhuis voorziet een specifiek circuit voor deze aflevering.

De aflevering aan u of iemand uit uw omgeving gebeurt aan de hoofdingang van het ziekenhuis door een medewerker van de ziekenhuisapotheek.
Gelieve u aan te melden bij de steward aan de hoofdingang en mee te delen dat u medicatie komt afhalen bij de ziekenhuisapotheek.
De steward neemt vervolgens contact op met de ziekenhuisapotheker om dit af te leveren.
Gelieve u tijdens het wachten in te schrijven aan de kiosk, zodat we beschikken over patiëntstickers.

Ter informatie:

De ziekenhuisapotheek is geopend:
          maandag t.e.m. vrijdag van 08u00 tot 16u00
          zaterdag van 08u30 tot 12u00.

We zijn telefonisch bereikbaar op: 011 71 50 55