Navigeer

Handhygiëne

Handhygiëne is essentieel ter preventie van de overdracht van ziektekiemen. We besteden extra aandacht aan correcte handontsmettingen en passen de basisvereisten handhygiëne correct toe.


Handontsmettingen

Voor en na elk patiëntencontact dienen de handen ontsmet te worden. Hiertoe hangen op iedere patiëntenkamer de nodige producten.

Spreek je zorgverleners indien nodig hierop aan en zorg zelf voor voldoende handhygiëne.

In het kader van de nationale campagnes Handhygiëne, worden jaarlijks steekproeven genomen om te controleren in welke mate de handontsmettingen bij onze professionals correct (= ontsmetting na elk patiëntencontact) gebeuren.

De indicator 'handhygiëne' vormt eveneens onderdeel van het Vlaams Indicatorenproject.

Al onze zorgverleners dienen de basisvoorwaarden voor een goede handhygiëne te allen tijde toe te passen:

  • afwezigheid van armbanden
  • afwezigheid van ringen
  • afwezigheid van uurwerken en horloges
  • verzorgde nagels
  • kortgeknipte nagels
  • afwezigheid van nagellak
  • afwezigheid van kunstnagels
  • afwezigheid van lange mouwen

Twee keer per jaar wordt de toepassing van de basisvoorwaarden gecontroleerd. Gestreefd wordt naar 100% goede score.