Navigeer

Patiëntidentificatie

Vergissingen met betrekking tot de identiteit van de patiënt kunnen ernstige gevolgen met zich meebrengen en dit zowel in de diagnostische fase als in de behandelingsfase van een zorgtraject.

In het Sint-Franciscusziekenhuis draagt elke gehospitaliseerde patiënt een identificatiebandje met vermelding van de naam en voornaam, geslacht, inschrijvingsnummer en geboortedatum, gekoppeld aan een unieke barcode.

Kom je in het ziekenhuis omwille van een consultatie, onderzoek of behandeling, dan krijg je geen identificatiebandje maar ontvang je bij inschrijving patiëntenstickers. Deze stickers bevatten dezelfde informatie als de identificatiebandjes en worden gebruikt worden voor identificatie tijdens consultaties, onderzoeken of behandelingen.

Bij de start van elke risicovolle handeling dient jouw identiteit als patiënt (telkens opnieuw) gecontroleerd te worden. Onze medewerkers zullen daarom regelmatig vragen naar jouw naam en geboortedatum en dit controleren met de gegevens op het polsbandje of op de patiëntensticker.

Wees dus niet verbaasd als deze informatie je meermaals gevraagd wordt tijdens jouw raadpleging/onderzoek of verblijf in ons ziekenhuis.

Om de patiëntidentificatie te borgen, wordt het dragen van correcte en volledige identificatiebandjes bij onze gehospitaliseerde patiënten regelmatig gecontroleerd. Het streefdoel is om 100% te halen, d.w.z. dat alle gecontroleerde patiënten op het moment van de controle een correct en volledig identificatiebandje dienen te dragen.

De indicator 'patiëntidentificatie' vormt eveneens onderdeel van het Vlaams Indicatorenproject.