Navigeer

Veilige heelkunde

Om incidenten in verband met ingrepen te verminderen, heeft het Wereld Gezondheidsprogramma ‘Safe Surgery saves Lives’, in overleg met professionals en patiënten in de hele wereld een checklijst ‘Veilige Heelkunde’ ontwikkeld. De checklijst bevat 22 essentiële controles die respectievelijk voor, tijdens en aan het einde van een chirurgische ingreep uitgevoerd moeten worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het controleren (herhaaldelijk) van de identiteit van de patiënt, het controleren van de plaats van de ingreep, het gezamenlijk overlopen van mogelijke problemen, het tellen van het aantal gebruikte instrumenten, kompressen en naalden voor en na de ingreep.

Ook in ons ziekenhuis wordt de checklijst van de Wereld GezondheidsOrganisatie toegepast voor ieder chirurgisch traject. Bovendien is de checklijst van de WGO verder uitgebreid met controleitems voor de afdelingen, de ombedding en de recovery. De checklijst omvat zodoende het gehele operatieve traject van de voorbereiding op de afdeling tot en met de overdracht vanuit de recovery (ruim 70 items).

Om het belang van de checklijst veilige heelkunde te benadrukken organiseren we op regelmatige basis interne metingen. Hiermee houden we de checklijst continu onder de aandacht van onze medewerkers en artsen. De resultaten van de metingen worden ook steeds teruggekoppeld aan de betrokken diensten. Op deze manier streven we ernaar onze resultaten steeds te verbeteren. De indicator 'veilige heelkunde' vormt eveneens onderdeel van het Vlaams Indicatorenproject.

De verschillende onderdelen worden vaak als geheel afgetekend.

We sensibiliseren onze medewerkers en artsen om items individueel af te vinken.