Aangep

Update 04.06.2021

Bezoekregeling vanaf 07.06.2021

Vanaf maandag 07.06.2021 is er weer beperkt bezoek mogelijk voor de niet-Covid patiënten in SFZ.
Er kan 1 geregistreerde familielid van de patiënt op bezoek komen op onderstaande momenten.
De bezoekers zijn wel verplicht om deze richtlijnen op te volgen:
      * overal in het ziekenhuis steeds een eigen chirurgisch mondmasker te dragen
      * de handen te ontsmetten bij het betredenen en verlaten van het ziekenhuis

Uitwisselen van was/persoonlijke spullen wordt door de familie verzorgd op de bezoekmomenten.

Voor onderstaande afdelingen zijn er aangepaste richtlijnen:

 • Kraamafdeling
  De partner mag altijd aanwezig zijn.
  Tijdens het verblijf mogen 2x twee personen gedurende 1 uur op bezoek komen bij de pasbevallen mama.  
  Broer/zusje mogen onder begeleiding van de partner dagelijks op bezoek komen. 
  De vroedvrouwen bespreken met de moeder wie/wanneer op bezoek komt.
   

 • Kinder- en jeugdgeneeskunde
  De rooming-in-regel met één vaste ouder blijft behouden. De andere ouder mag dagelijks 1 uur op bezoek komen (zie schema).
  Géén andere kinderen van het gezin worden toegelaten.
  Concrete afspraken hieromtrent worden met de verpleegkundige van de afdeling gemaakt.

 • Intensieve zorgen
  Voor niet Covid-patiënten die langer dan 48 uur op IZ verblijven wordt op afspraak 1 bezoekmoment van 15 minuten mogelijk => voor maximum 2 personen om de twee dagen.
  Bel 011 71 52 90 om een bezoekmoment vast te leggen.
   

Voor de covid patiënten is er helaas geen bezoek toegelaten.

De behandelend arts kan evenwel beslissen dat bezoek noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt.
Concrete afspraken worden in overleg met de familie gemaakt.