EPD Elektronisch Patiënten Dossier

PERSTEKST: 19 april 2018
Eén patiëntendossier voor de toekomst tvv de patiënt
SFZ staat in de startblokken klaar

Samenwerking tussen ziekenhuizen
Net als 29 andere Vlaamse ziekenhuizen al deden,  ondertekende SFZ op 18 april een samenwerkingsovereenkomst met Nexuzhealth. Een geïntegreerde aanpak tussen ziekenhuizen biedt al de verschillende medische disciplines de mogelijkheid om samen te werken binnen één gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier. Dit brengt de kwaliteit van de hulpverlening op een hoger en efficiënter niveau.

Veiliger voor de patiënt
Dankzij het gemeenschappelijk opgebouwde patiëntendossier krijgt de behandelende arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Behandelingen kunnen gebaseerd worden op en vollediger, breder dossier. Dit vermijdt dubbele onderzoeken, bespaart tijd en vergemakkelijkt samenwerking en noodzakelijke doorverwijzingen. Ook de verwijzende huisarts kan via een beveiligde toegang vanuit zijn praktijk het elektronisch patiëntendossier raadplegen. Op termijn kan u als patiënt online toegang krijgen via een beveiligde webtoepassing tot uw dossier.

Binnen SFZ
SFZ wil dit ambitieus project op 4 jaar volledig uitrollen, samen met Nexuzhealth. Begin volgend jaar zullen de eerste resultaten op de werkvloer zichtbaar worden. We houden jullie op de hoogte.

Nexuzhealth werd in 2016 opgericht door UZ Leuven en Cegeka om samen te werken aan het elektronisch patiëntendossier (EPD).

En de  toekomst
Streefdoel is om het systeem verder uit te werken naar de eerste lijn.  Een optimale samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg is een belangrijke stap vooruit voor de patiënt en hulpverlener.

meer info: diane.mombers@sfz.be   | 0472 65 95 93 of  011 715 415