NIAZ accreditering: we zijn super goed bezig

Sint-Franciscusziekenhuis, dat is 'zorg aan jouw zijde'. Met deze slagzin willen wij de warme en persoonlijke veilige zorg naar onze patiënten toe benadrukken.

Dat we kwalitatieve en veilige zorg ernstig nemen, bewijst de externe controle door het Internationaal Qmentum-kwaliteitslabel door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorginstelling (NIAZ). Het behaalde label bevestigt dat we kwalitatief goed en veilig bezig zijn in de dagelijkse zorg aan onze patiënten en dat we ons focussen op continue verbetering in onze werkcultuur.

Het accreditatietraject werd enkele jaren geleden opgestart en de laatste periode werd nog intensiever gewerkt aan de voorbereiding van deze externe audit: alle medewerkers doorheen de ganse organisatie werden betrokken in dit accreditatieproces via interne audits , tracers en informatiesessies, nieuwsbrieven… Begin november 2016 ondergingen we een proefaudit .

Na deze voorbereiding stonden alle neuzen in dezelfde richting en werd afgeteld naar de audit in de periode 7-10 maart 2017. Meer dan 2800 normen of criteria werden getoetst door 6 externe auditoren die gedurende een week in SFZ 'kampeerden'. Onze documenten werden ingekeken maar vooral door de actieve bevraging van medewerkers, artsen en patiënten observeerden de auditoren de werking van ons ziekenhuis.

Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten en verwijzers : het SFZ is een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis voortdurend op zoek naar verbetering van de geleverde zorgen.

We verbeteren de kwalitatieve zorg voor onze patiënten. We werken intensief samen met de behandelende artsen, huisartsen, thuisapothekers, thuisverpleegkundigen en andere 1ste lijn zorgverleners de patiëntveilige zorg nog te versterken.