Nieuwe medisch directeur-hoofdarts in SFZ!

dr pans

Met veel genoegen kondigen we aan dat Dr. Steven Pans op 1 mei de functie opneemt als medisch directeur-hoofdarts in SFZ. Hij neemt hierbij de fakkel over van Dr. Steven Vanvolsem die deze functie de afgelopen vijf maanden ad-interim ter harte nam. Dr. Steven Pans startte in het kader van overdracht en voorbereiding alvast op14 april 2022.
 
Vanuit de directie en raad van bestuur bedanken we dr. Steven Vanvolsem voor zijn inzet en gedrevenheid in deze korte maar intensieve periode van samenwerking.

Dr. Steven Pans wensen we een zeer goede en warme start toe met veel succes om zijn ambities waar te maken binnen SFZ en binnen een boeiende en productieve samenwerking met onze netwerken en stakeholders.

Dr. Steven Pans deelt graag zijn visie en motivatie met jullie:

Na 20 jaar klinische ervaring als radioloog in het UZ Leuven kijk ik bijzonder uit om aan de slag te gaan in het Sint- Franciscusziekenhuis, met dank, met trots en vol vertrouwen om mijn ervaring en passie voor de zorg te delen met de vele medewerkers binnen SFZ alsook met de partners omheen het Sint-Franciscusziekenhuis.
 
Werken in een zorgverlenende organisatie vraagt om een bijzondere passie en motivatie van elke medewerker in het ziekenhuis. Vanuit deze passie voor de zorg en voor het management kies ik graag voor de functie van hoofdarts. Samen met het artsenkorps, het verpleegkundig en paramedisch team, ondersteunde diensten en beleidsmedewerkers in het ziekenhuis wil ik me inzetten voor het versterken van de warme organisatiecultuur.
 
Het landschap van de gezondheidszorg zal stevig herschikt worden in de nabije toekomst. De sterktes van deze organisatie geven me vertrouwen dat wij hier samen zullen in slagen om ook in de toekomst te blijven stralen in de regio, vanuit onze waarden en identiteit, met een gevoel van trots en dit in een constructieve samenwerking met al onze partners binnen de gezondheidszorg.