Op weg naar de toekomst: nieuwe infrastructuur in SFZ!

Het SFZ krijgt de goedkeuring om een nieuw gebouw bestaande uit 5 bouwlagen op te trekken en een totale renovatie van het verloskwartier te verwezenlijken. Het moeten ruime, moderne en functionele omgevingen worden met veel lichtinval, natuurlijke kleuren en rustgevende materialen die het fysieke, mentale en sociale welbevinden van de patiënten en medewerkers bevorderen.

De finale goedkeuring van het VIPA bouw-dossier is bijzonder goed nieuws. Het biedt SFZ de kans om onze zorgstrategische ambities waar te maken en komt tegemoet aan de precaire infrastructurele noden om kwalitatieve patiëntgerichte zorg te kunnen blijven aanbieden. Onze bouwplannen zijn afgestemd op de huidige, toekomstige demografie en zorgvraag binnen de algemene evoluties in de gezondheidszorg en passen volledig binnen de regionale zorgstrategische planning en deze van het netwerk Zuid-west Limburg.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, is tevreden met de plannen van SFZ: “Een ziekenhuis moet een omgeving vormen waar mensen in alle veiligheid kunnen genezen en tot rust komen. Een infrastructuur die aangepast is aan de noden van de patiënt is daarbij ontzettend belangrijk. Het ziekenhuis van Heusden-Zolder wil hier dan ook aan tegemoetkomen en enkele cruciale investeringen doen. Dankzij onze financiële ondersteuning zal de nieuwbouw tegemoet komen aan noden van de verdere vergrijzing en de toenemende zorgbehoeften van de bevolking. Het ziekenhuis bouwt op die manier mee aan het kwaliteitsvolle zorglandschap van de toekomst, dat dicht bij de mensen staat.”

Blok G (2)

Niveau 0 en -1: Psychiatrische zorgverlening

Op het gelijkvloers wordt het hospitalisatiegedeelte van de psychiatrische afdeling voor acute zorgen uitgebouwd. Het laagste niveau zal de infrastructuur voor dagopnames huisvesten. Daarnaast komt er een sportzaal en een ruime buitentuin voor onze patiënten.

In heel Vlaanderen wordt een hoge en stijgende prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen vastgesteld: 1 op 3 mensen krijgt ooit af te rekenen met psychische problemen. De prevalentie van o.a. depressie, angststoornissen en problematische alcoholgebruik steeg de afgelopen jaren opmerkelijk. SFZ wil kwaliteitsvolle en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg aanbieden in de nabije omgeving van de patiënt. Preventie, acute zorg en ambulante revalidatie behoren vandaag en morgen tot de kernopdracht van deze afdeling acute psychiatrische zorgen.

Niveau 1 en 2: zorgplatformen

Door de aansluiting van het nieuwe gebouw bij de huidige gebouwen zullen zogenaamde zorgplatformen gecreëerd worden die multidisciplinaire samenwerking bevorderen en het nog meer dan vandaag mogelijk maken om de zorg te centraliseren rond de patiënt.

De eerste verdieping zal het chirurgisch dagziekenhuis / pijncentrum / MKA en endoscopie huisvesten. De verdieping sluit aan bij de heelkundige hospitalisatieafdelingen, onze operatiezalen, sterilisatieafdeling, het bestaande dagziekenhuis en is zodanig ingericht en georganiseerd om kwalitatieve zorg te leveren die maximaal afgestemd is op een vlot en aangenaam traject voor de patiënt.

Door de dienst geriatrie onder te brengen op de tweede verdieping van het nieuwe gebouw, zullen de 2 geriatrische hospitalisatieafdelingen op één aaneensluitende verdieping liggen met centraal therapielokalen en gemeenschappelijke ruimtes.  Zo kunnen we onze geriatrische patiënten meer dan ooit motiveren om te bewegen en gezond te eten, wat belangrijk is voor de preventie van onder meer kwetsbaarheid bij ouderen.

In onze regio zal de vergijzing zich nog sterker doorzetten dan in de rest van Vlaanderen. Ook het aantal personen met dementie zal in Limburg tegen 2035 sterker toenemen. Wanneer ouderen met een geriatrische problematiek voor een hospitalisatie of ambulante zorg naar SFZ komen, willen we hen geïntegreerde, multidisciplinaire zorg bieden die optimaal tegemoet komt aan hun noden. De gezamenlijke besluitvoering tussen de verantwoordelijke arts, het geriatrisch team, zorgverleners in de eerste lijn en de patiënt en zijn naasten zal in de toekomst nog meer aan de basis liggen van de zorg die we leveren.

Niveau 3: het internistisch dagziekenhuis

Binnen een internistisch dagziekenhuis waar vooral chronische patiënten worden behandeld, moet de ervaringen van de patiënt centraal staan. Het is dan ook niet toevallig dat deze afdeling op de bovenste verdieping wordt gelokaliseerd waar onze patiënten een uitzicht hebben op de groene omgeving. Bovendien voorzien we verschillende wacht- en therapieruimten waar patiënten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Tenslotte wordt ook een ruimte voorzien om de nodige privacy en rust te vinden.

SFZ stelt een aanhoudende stijging vast van opnames op het inwendig dagziekenhuis zoals oncologische en inflammatoire darmaandoeningen, … . Het huidig internistisch dagziekenhuis loopt tegen de grenzen van haar capaciteit aan. De uitbouw van de ambulante activiteiten past volledig binnen de evoluties die men vandaag ziet en in de nabije toekomst in heel België verwacht.

Renovatie van het verloskwartier

Het verloskwartier is tot op vandaag nog steeds gehuisvest in het originele gebouw dat dateert van 1985. Behoudens kleine renovatiewerken is dit een afdeling die om vernieuwing vraagt. We zullen deze ombouwen tot 5 moderne en aantrekkelijke verloskwartieren. Elk bevallingskwartier zal uitgerust worden met een douche en/of bad met een focus op een lichte en ruime omgeving. Ook spelen we met een extern toegankelijk verloskwartier in op een toekomstige samenwerking met externe vroedvrouwen.

 

Door het realiseren van het nieuwe gebouw, wil SFZ haar ambities waarmaken middels haar ruim aanbod aan kwalitatieve gezondheidszorgen in de eigen regio. SFZ wil meer dan ooit zorg aan 'jouw zijde' aanbieden en zo de patiënt en zijn/haar familie centraal stellen. Multidisciplinaire samenwerking, niet enkel binnen de muren van SFZ maar ook met zorgverleners en het ziekenhuisnetwerk daarbuiten, maken integraal deel uit van onze ambitie om de patiënt op ieder moment de beste zorgen te garanderen.

We kijken alvast samen met onze medewerkers, patiënten en zorgpartners, uit naar de eerste steenlegging.

Blok g (3)
Blok g (4)