SFZ doet mee aan patiëntenbevraging

Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikte op 15 december voor de vierde keer een oorkonde uit aan 44 Vlaamse ziekenhuizen.

patientenplatform

Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan.

Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be.
Ook SFZ werd in de kijker gezet