Sint-Franciscusziekenhuis neemt voorzorgsmaatregelen

Sint-Franciscusziekenhuis neemt voorzorgsmaatregelen

Interne besmetting vastgesteld op 1 dienst inwendige ziekten

 

In het Sint-Franciscusziekenhuis werden besmettingen met Covid-19 vastgesteld op één van de afdelingen inwendige ziekten, zowel bij 2 patiënten als bij 3 personeelsleden.

We hanteren geruime tijd strikte veiligheidsmaatregelen zoals het om de 5 dagen screenen van patiënten, een strikte thuisquarantaine van besmette medewerkers, het gebruik van  hoge beschermingsmaterialen op alle afdelingen, nauwgezette isolatie van besmette patiënten, geruime tijd stopzetting van het bezoek en hanteren strikte procedures.

Doordat het ziekenhuis voorziet van een zeer intensieve systematische screening van patiënten en personeel kon de huidige haard snel worden opgespoord.

 

Onmiddellijk werd de betrokken afdeling en aanverwante diensten in quarantaine gezet om de andere patiënten en medewerkers te beschermen.

 

Met als doel om de risico's zo klein mogelijk te houden en de impact zo snel als mogelijk in kaart te brengen werd een tijdelijke opnamestop ingevoerd voor niet-covid patiënten voor de cardio, pneumo en geriatrische patiënten tot aanstaande vrijdag.

 

Onze grootse zorg en aandacht gaat uit naar onze patiënten. Ook al onze medewerkers die zich al maanden voluit inzetten voor het bestrijden van Covid-19, verdienen bijzondere aanmoediging en ondersteuning. We blijven bij de overheid dan ook aandringen voor een spoedige vaccinatie om hen in de best mogelijke omstandigheden hun werk te laten doen.

 

We houden u op de hoogte van verdere evoluties.

Enkele cijfers

Aantal betrokken patiënten: 2 personen

Aantal betrokken medewerkers: 3 ( zijn thuis met milde klachten)

Totaal aantal opgenomen Covid-19 patiënten op dit ogenblik: 12 personen

Sint-Franciscusziekenhuis telt meer dan 1000 medewerkers en 268 erkende bedden.

 

Het ziekenhuis staat in nauw contact met de verschillende overheidsinstellingen rond volksgezondheid om patiënten, medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en genomen maatregelen te evalueren.