Wereld Obesitas Dag 4 maart 2023

Het thema van dit jaar luidt ‘Changing Perspectives: Let’s talk about obesity’.

 

Zoals we vorig jaar jullie reeds vertelden, erkent de World Health Organisation (WHO) obesitas als een ziekte. Helaas, anno 2023 is er nog steeds een enorme stigmatisatie rond overgewicht en obesitas. Dit leidt nog al te vaak tot misverstanden over obesitas met uiteindelijk een isolatie van deze patiënten (sociaal, op het werk, binnen de gezondheidszorg, relationeel, …).
Dit trachten we te veranderen door open te communiceren en te praten over de complexiteit van overgewicht en obesitas.
Want zoals de internationale federatie schrijft: ‘Door te praten en verhalen te delen, kunnen we verandering brengen’.

Ook binnen het Obesitascentrum van het SFZ willen we de stigmatisatie van obesitas doorbreken. Elke patiënt benaderen we respectvol door multidisciplinair in te zetten op een maat gemaakte behandeling. Dit kan zowel conservatief (zonder operatie) als operatief.

Dr. Deferm, obesitaschirug binnen het SFZ, vervolledigde na haar opleiding tot abdominaal chirurg gedurende 6 maanden een fellowship binnen het obesitasteam van prof. dr. med. Bueter aan het Universitätsspital Zürich (Zwitserland). Hierbij verrichtte zij naast het chirurgische luik ook wetenschappelijk onderzoek naar stigmatisatie bij geneeskundestudenten over patiënten met overgewicht en obesitas. Door middel van een intensieve cursus en ervaring met ‘bariatric weight suits’ werd onderzocht of er een gedragsverandering plaats vond bij deze studenten. Op korte termijn werd een duidelijke gedragsverandering weerhouden. Om lange termijn veranderingen te observeren, zijn nog aanvullende studies nodig. Deze belangrijke data zullen binnenkort gepubliceerd worden in het internationale tijdschrift ‘Obesity Facts’ en werden tevens al door dr. Deferm gepresenteerd op het wereldcongres van IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders).

Onze patiënten staan niet alleen in hun strijd tegen overgewicht en obesitas: als multidisciplinair team zetten wij ons dagdagelijks om aangepaste hulp en behandelingen te bieden!

Meer informatie: www.obesitascentrum-sfz.be of 011 71 58 12.

logo