Navigeer

Regionale samenwerkingsverbanden

Het Sint-Franciscusziekenhuis speelt een belangrijke rol in het eerste- tweedelijns platform in de regio. Als regionaal ziekenhuis hechten we veel belang aan de uitbouw van transmurale initiatieven, samen met de partners van de eerste lijn. Via diverse formele overlegstructuren, zoals de begeleidingscommissies met de woonzorgcentra, de thuiszorgdiensten, de geestelijke gezondheidszorg en andere partners houden we de vinger aan de pols en werken we samen aan kwaliteitsverhogende projecten.

Woonzorgcentra

Het SFZ formaliseerde haar samenwerking met de regionale woonzorgcentra door middel van verscheidende overeenkomsten van functionele binding. Het accent ligt hierbij op wederzijdse afspraken teneinde de zorg beter af te stemmen op de noden van de bejaarden en zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Een dergelijke overeenkomst werd afgesloten met WZC Bocasa, WZC Coham, WZC Hof ter bloemen en WZC Prinsenhof, Ocura...

Geneeskundige kring

Er is een nauwe samenwerking via een gemeenschappelijke geneeskundige kring met zowel huisartsen als ziekenhuisartsen die enerzijds bijscholingen (bv. Basic Life Support) organiseren maar anderzijds ook sociale events. Dit geeft de gelegenheid om via informele weg de intercollegiale communicatie te bevorderen tussen de eerste en de tweede lijn.

Voor huisartsen is het prettig als de (communicatie)lijnen met het SFZ kort zijn, de wachttijden niet te lang zijn en de patiënt snel terecht kan. De contacten tussen de huisartsen en de specialisten van het SFZ verlopen over het algemeen goed. Via het portal Medibridige en Pacsonweb kunnen huisartsen en specialisten patiënteninformatie beveiligd uitwisselen.

Meer info: www.mijnwachtpost.be

Listel

Om de samenwerking rond multidisciplinaire zorg met de betrokken zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn te verbeteren, heeft het Sint-Franciscusziekenhuis een overeenkomst met Listel vzw. Dit provinciaal overlegplatform bestaat uit 3 grote pijlers:

  • SEL Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg
  • GDT Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging
  • PALLION Specifieke thuiszorg bij palliatieve patiënten

Meer info: www.listel.be

Zorgverlening prehospitaal: brandweer & SFZ slaan de handen in elkaar

Al sinds eind jaren ’80 is er sprake van een intense samenwerking met de brandweerdienst van Heusden-Zolder. Samen hebben we de MUG-functie opgestart. De opstart van de ambulancedienst in Tessenderlo verliep met vallen en opstaan, maar uiteindelijk werd een equipe gevormd van een 20-tal verpleegkundigen-BBT (5 ervan werken in het SFZ). Elke patiënt in en rond Tessenderlo kan voortaan rekenen op gestructureerde, snelle en efficiënte medische zorgverlening. Op 1 januari 2015 zijn de brandweer van Heusden-Zolder en de voorpost in Tessenderlo opgegaan in de hulpverleningszone Zuidwest Limburg. Voortaan zijn de ambulancediensten van de hele regio in theorie nu ook een enkele ambulancedienst. De verpleegkundigen-BBT die als beroepsbrandweerman aangeworven zijn binnen de hulpverleningszone komen geregeld langs op de spoedgevallendienst van het SFZ.

Samenwerkingsprotocol met de lokale politie

In 2007 werd er tussen de lokale politie en het Sint-Franciscusziekenhuis een protocol afgesloten. Eén van de verbintenissen van de lokale politie naar het ziekenhuis was dat er een opleiding geweldbeheersing voorzien werd voor o.a. het personeel van de spoedafdeling. Later werd dit uitgebreid naar het baliepersoneel, de geriatrie en de psychiatrieafdeling.

Voor de politie van Heusden-Zolder is het Sint-Franciscusziekenhuis een prioritaire partner. Op praktisch vlak betekent dit dat elke oproep vanuit het ziekenhuis prioritair behandeld wordt. Indien nodig wordt er zelfs een nieuwe ploeg samengesteld om meteen gehoor te kunnen geven aan de oproep.

Opleidingsinstanties

Opleidingsinstanties zijn een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en opleiding van studenten.

Op dit moment ontvangen we studenten uit alle hoeken van de provincie en zelfs van daarbuiten. Buiten het hoge aantal stageplaatsen voor verpleegkundigen en vroedkundigen werken we ook met andere opleidingsinstanties samen.

Het SFZ heeft vernieuwende opleidingsprojecten opgestart.

Zo heeft het kortverblijf deelgenomen aan doorgedreven simulatieonderwijs op de campus LiZa van het UCLL. Daarbij werken we met interactieve patiëntensimulatoren die realistische fysiologische responsen vertonen.

Verder is de afdeling geriatrie 2 het uithangbord voor het project ‘PATCHWORK’, in samenwerking met drie andere Limburgse ziekenhuizen, PXL en de PIVH. De afdeling zal gedurende twee periodes van vier weken tijdens het schooljaar deels transformeren in een interdisciplinaire leerwerkplaats.

Daarnaast hebben vier afdelingen van het Sint-Franciscusziekenhuis zich geëngageerd om het project ‘skillstraining bij eerstejaarstudenten’ van de PXL een kans te geven.

Stichting tegen Kanker

Verzorging door schoonheidsspecialiste tijdens de behandeling, organisatie van workshops en lezingen voor kankerpatiënten …

Vrijwilligerswerking

Voor de vrijwilligerswerking binnen het Sint-Franciscusziekenhuis wordt een beroep gedaan op Present en het Rode Kruis. Deze organisatie zorgt ervoor dat de administratie voor de vrijwilligers geregeld wordt en dat ze een opleiding krijgen.