Navigeer

Bibliotheek

Vrijwilligers van het Rode Kruis verzorgen de bibliotheek. Zij bezoeken elke dinsdagvoormiddag met de boekenwagen de opgenomen patiënten. Deze uitleendienst is gratis. Bij ontslag geef je de uitgeleende boeken terug aan een verpleegkundige van je afdeling.