Navigeer

Aanmelden en intake bij dagopname

Kom de dag van de ingreep zeker op tijd naar het ziekenhuis. Eerst dien je je aan te melden via één van de inschrijvingskiosken in de inkomhal. Dit doe je door middel van je eID-kaart. Nadien krijg je een volgnummer en kan je plaatsnemen in de wachtruimte 'onthaal'. Als je aan de beurt bent, word je verder geholpen door een onthaalmedewerker.

Bij de inschrijving krijg je een identificatiebandje. Bij aankomst in het dagziekenhuis zal dit identificatiebandje gecontroleerd worden op correctheid van naam en geboortedatum en om je pols gedaan. Het is belangrijk om dit gedurende het ganse verblijf in het dagziekenhuis aan te houden om je op eender welk moment te kunnen kenbaar maken, ook wanneer je dit zelf niet kunt zeggen. Dit is nodig om veilige zorg te kunnen bieden Dit breng je mee naar het dagziekenhuis.

Onthaal CH DZ

Vervolgens meld jij je aan op de eerste verdieping bij het secretariaat van het dagziekenhuis en neem je plaats in de wachtzaal van het dagziekenhuis. Een verpleegkundige van het dagziekenhuis komt u halen in de wachtzaal.

Hou er rekening mee dat het uur van afspraak niet steeds het uur van behandeling is.

Wij houden in onze planning rekening met voorbereidingen die nodig zijn voor een ingreep en doen al het mogelijke om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

In een gesprekslokaal wordt je meegebracht en/of nodig heeft overlopen en de nodige informatie aangevuld.

De voorbereiding voor de operatie zoals het aandoen van het operatiehemd, scheren van de operatieplaats, toedienen van medicatie,.. gebeurt in de ruimte langs het gesprekslokaal. Het is hierbij niet de bedoeling dat de begeleidende persoon verder meekomt omwille van de privacy van de andere patiënten in de zaal.

Na de heelkundige ingreep krijg je een toegewezen kamer waar je bezoek mag ontvangen, maar maximaal 2 personen omwille van de noodzaak aan rust na de ingreep.

Het uur van ontslag is afhankelijk van de ingreep en de aard van verdoving. Dit uur wordt bepaald in samenspraak met de anesthesist en behandelende arts.

De chirurg komt voor je naar huis mag langs om je te informeren over het verloop van de operatie en geeft richtlijnen voor de volgende uren en dagen.

We vragen op de kamer te blijven tot de verpleegkundige de toestemming geeft om naar huis te vertrekken onder begeleiding van de persoon die je naar huis brengt.

OK zaaltje

Indien de ingreep wegens onvoorziene omstandigheden later doorgaat of uitgebreider is dan voorzien, kan het zijn dat u naar een andere afdeling gebracht wordt na de operatie om van daaruit later naar huis te gaan of eventueel te overnachten in het ziekenhuis. We rekenen dan ook op uw begrip.