Navigeer

Ontslag

Bestuur geen voertuig, bedien geen machines of gebruik geen krachtige werktuigen gedurende de eerste 24 uur.
Regel dus vooraf je vervoer vanuit het ziekenhuis naar huis.

Je kan het gevoel hebben van ijlheid, duizeligheid of slaperigheid ten gevolge van de anesthesie. Blijf niet alleen! Een verantwoordelijke volwassene moet ook 's nachts bij je blijven. Wees voorzichtig als je wandelt en trappen oploopt.
Verlaat het dagziekenhuis dan ook niet alleen, zorg voor iemand die u op de kamer komt halen.