Navigeer

Planning van de dagopname

De dagopname wordt gepland op de raadpleging van de behandelende geneesheer.

Je krijgt een opnamemapje mee met informatie en een 'invulformulier thuismedicatie' en  het 'opnameformulier'. Het is de bedoeling dat je deze documenten volledig invult en meebrengt bij je dagopname in het ziekenhuis. Als je deze zelf niet kan invullen, vraag het dan aan je huisarts.
Ook de uitslagen van de voorbereidende onderzoeken dienen meegebracht te worden. 

Het tijdstip van je opname is afhankelijk van de planning van de operatiezaal.
De werkdag voor de ingreep word je opgebeld om het uur van opname mee te delen.
Indien je na 17u00 geen telefoon ontvangen hebt, bel je die dag zelf naar het ziekenhuis om het uur van opname te vragen.