Navigeer

Diabetesteam

Het diabetesteam is een multidisciplinair team samengesteld uit:
2 artsen/endocrinologen, diabeteseducatoren, diëtisten, psycholoog en een sociaal assistent.
Ons multidisciplinair team staat klaar om de patiënten te begeleiden op medisch, sociaal en psychologisch vlak.

Wie doet wat binnen het diabetesteam?

Artsen/endocrinologen:

Dr. Heidi Vanderstappen 
Dr. Katrien Laga
Dr. Galina Khorosheva 

Endocrinologie is het specialisme dat zich toelegt op de diagnose en behandeling van alle hormonale stoornissen (schildklier, bijschildklieren, bijnieren, hypofyse, teelbal, eierstok,...) en stofwisselingsziekten (diabetes, cholesterolproblemen, overgewicht,…).
Zij verzorgen de behandeling van de diabetespatiënt in overleg met patiënt en huisarts.

Educatoren:

Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen en diëtisten met een extra opleiding om een diabetespatiënt te begeleiden in alle aspecten van de behandeling:

- ondersteuning  u in uw behandeling en zelfcontrole
- uitleg over diabetes en de behandeling 
- motiveren tot levenstijlaanpassingen
- advies over praktische aspecten:
       Hoe gebruik ik een glucometer?
       Hoe kan ik insuline zelf inspuiten?
       Wat zijn de aangewezen injectieplaatsen?
       Hoe aanpakken bij vakantie of zwangerschap?
       Wat bij hypo of hyper?
       ...

- doet jaarlijks voetcontrole en geeft uitleg over optimale voethygiëne
- is tussenpersoon in contacten met ziekenfondsen

Onze diabetesverpleegkundigen:

Lutgart Christiaensen
Martine Fraiponts
Selda Pomar
Aynur Bulazar
Laure Volders

 

Diëtisten:

Bespreken van gezonde voeding, relatie van voeding met diabetesmedicatie en/of insuline
Begeleiding bij overgewicht
Wat te doen bij hypoglycemie of hoe voorkomen?
Wat bij speciale gelegenheden zoals feesten, recepties, uit gaan eten …?
Wat bij sporten of reizen?

Onze diëtisten:

Tieneke Silkens
Evelien Vranken


Psychologe:

Zij begeleidt en ondersteunt de patiënt bij het verwerkings- en aanvaardingsproces van diabetes als chronische ziekte.

Onze psychologe:

Lieve De Clerck
 

Sociale dienst:

Zij geven info over voorzieningen en tegemoetkomingen, organiseren de opstart van thuisverpleegkundigen, …