Navigeer

Geriatrisch bilan

Een geriatrisch bilan omvat:

 • Eén of meerdere onderzoeken
 • Eén of meerdere consultaties bij een andere medische discipline
 • Eén of meerdere onderzoeken en één of meerdere consultaties bij een andere medische discipline
   

Algemeen:

 • Indien je niet op de afgesproken dag kan aanwezig zijn, gelieve dan tijdig met het GDH  contact op te nemen om deze afspraak te verplaatsen of te annuleren.
 • Voor een vlot verloop verwachten we je op het afgesproken uur op het GDH

 

Voor het onderzoek/de consultatie:

 • De verpleegkundige controleert je identificatie-armbandje en overloopt samen met jou een vragenlijst (anamnese) en je  medicatielijst
 • Standaard wordt:
  • Je bloeddruk en hartfrequentie gemeten
  • Een BADL (scoringslijst van de Basis Activiteiten van het Dagelijkse Leven) bepaald

Onderzoeken:

 • De dokter bepaalt welke onderzoek(en) voor jou noodzakelijk is/zijn
 • Het betreft enkel onderzoeken die in het SFZ plaatsvinden
 • Je wordt steeds in het GDH opgehaald voor een onderzoek en daarna ook naar het GDH terug gebracht

 

Consultaties:

 • De dokter bepaalt welke consultatie(s) voor jou noodzakelijk is/zijn
 • Het betreft enkel consultaties die in het SFZ plaatsvinden
 • Je wordt steeds in het GDH opgehaald voor een consultatie, en daarna ook naar het GDH terug gebracht

 

Na het onderzoek/ de consultatie:

 • De geriater bespreekt kort met jouw situatie
 • De geriater bepaalt vanaf wanneer je voor een resultaatbespreking kan komen
 • Er wordt in samenspraak met jou een afspraak 'resultaatbespreking' vastgelegd