Navigeer

Multidisciplinaire consultatie

De multidisciplinaire consultatie is een raadpleging bij de geriater met minimum 2 personen uit een andere discipline (verpleegkunde, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie of psychotherapie).

Dr. M. Schellemans
Multidisciplinaire consultatie (elk afspraakblok is 30 minuten) in het geriatrisch daghospitaal kan op:

 • Dinsdag van 10u00 tot en met 12u30
 • Dinsdag van 13u30 tot en met 16u00

Je kan Dr. Schellemans in het medisch centrum Beringen raadplegen.
Deze vinden iedere donderdag plaats van 14u00 tot 17u40.*

Een resultaatbespreking bij Dr. Schellemans ingepland worden
in het SFZ op dinsdag van 16u00 tot 16u30 of 
in het MCB volgens afspraak.*

*Maken geen deel uit van het geriatrisch daghospitaal.

Dr. A. Dilan
Multidisciplinaire consultatie (elk afspraakblok is 30 minuten) in het geriatrisch daghospitaal kan op:

 • Woensdag van 13u00 tot en met 14u00
 • Donderdag van 13u00 tot en met 15u00

Een resultaatbespreking bij Dr. Dilan ingepland worden.
in het SFZ op woensdag van 16u00 tot 17u30 of op donderdag van 16u45 tot 17u15.*

*Maken geen deel uit van het geriatrisch daghospitaal.

Wanneer een consultatie:

 • Controle na een ziekenhuisopname op de geriatrie
 • Jaarlijkse of halfjaarlijkse controle na een vorig geriatrisch consult
 • Na doorverwijzing van een andere arts
 • Op eigen initiatief (door jezelf, of door uw familie

 

Algemeen

 • Indien je niet  op de afgesproken dag kan aanwezig zijn, gelieve dan tijdig met het GDH  contact op te nemen om deze afspraak te verplaatsen of te annuleren.
 • Voor een vlot verloop verwachten we je op het afgesproken uur op het GDH

 

Voor de consultatie:

 • De verpleegkundige controleert je identificatie-armbandje en overloopt samen met jou een vragenlijst (anamnese) en je medicatielijst

 • Standaard wordt:

  • De bloeddruk en hartfrequentie gemeten
  • Een BADL (scoringslijst van de Basis Activiteiten van het Dagelijkse Leven) bepaald
  • Een MMSE (Mini Mental State Examination) afgenomen
  • Een EKG (hartfilmpje) genomen
 • Op vraag van de arts kan ook:

  • Je gewicht bepaald worden
   Een IADL (scoringslijst van de Instrumentale Activiteiten van het Dagelijkse Leven) worden bepaald
   Een TGDH (Testing Geriatrisch Dag Hospitaal) afgenomen worden; deze bepaalt het valrisico, een SPPB score (evenwicht, snelheid en kracht) en de handknijpkracht.
    

Tijdens de consultatie:

 • Na de vooronderzoeken komt je op consultatie bij de geriater

 • De geriater

  • Bekijkt de verkregen resultaten
  • Bespreekt met jou en je verwante(n) de huidige medische problematiek
  • Bepaalt samen met jou en je verwante(n) wat er preventief (voorkomend) kan gedaan worden (bijvoorbeeld valpreventie)
  • Bepaalt samen met jou en je verwante(n) wat curatief (verzorgend) kan gedaan worden
    

Na de consultatie:

 • Zoals door de geriater geadviseerd kan je een afspraak vast leggen binnen 6 maand of 1 jaar

 • Indien je, na het consult door de geriater wordt doorverwezen voor een diagnose, therapie of revalidatie in het geriatrisch daghospitaal, wordt deze in samenspraak met jou ingepland (! Soms wordt je hiervoor later gecontacteerd wanneer een afspraak maken niet onmiddellijk mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de onderzoeken over 2 dagen gespreid zijn)