Navigeer

Slikevaluatie

Je arts heeft je doorverwezen naar het geriatrisch daghospitaal omwille van slikproblemen (= dysfagie / presbyfagie).

 • Dysfagie:
  kan ontstaan door een neurologische aandoening (CVA, schedel- of hersenletsel, MS, ALS, ziekte van Parkinson, dementie, een tumor in het neus-keel-oor gebied, als gevolg van radiotherapie, na een heelkundige ingreep, tracheotomie, herhaalde of langdurige intubatie ...
   
 • Presbyfagie:
  is dysfagie ten gevolge van het natuurlijke verouderingsproces. Fysiologische veranderingen bij het verouderen kunnen het risico op dysfagie doen toenemen. Deze veranderingen kunnen zijn: verlies van spiermassa en spierfunctie, weefsels worden minder soepel, wijzigingen ter hoogte van de halswervels, verminderde speekselproductie, slecht gebit, verminderde gevoeligheid in mond- en/of keelgebied, afname van de reuk- en smaakfuncties en verstoorde slikmechanismen ...

 

Mogelijke indicaties voor slikproblemen:

 • Verandering in eetgewoonten
 • Hoesten tijdens of na de maaltijd
 • Het gevoel van een brok in de keel tijdens het doorslikken (globusgevoel)
 • Moeite om te ademen tijdens of na de maaltijd
 • Verandering van de stem
 • Ongewild vermageren
 • Ongewoon traag eten

Voor het onderzoek:

 • De logopediste controleert je identificatie-armbandje
 • Er wordt door de logopediste een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis
   

Het onderzoek:

 • De screening van de slikact is gericht  om een verhoogd risico op verslikken te detecteren en doeltreffende maatregelen aan te kunnen bieden
 • De logopediste beoordeelt de slikstoornissen en de betrokken mechanismen
 • De logopediste informeert jou en je familie/verzorger(s) over de te nemen maatregelen
 • Eventueel kan de screening nog aangevuld worden met een FEES- onderzoek (Fiberotic Endoscopic Evaluation of Swallowing) of een RX van de slikact


FEES is een onderzoek door de NKO (Neus Keel Oor) - arts met een observatie door de logopediste. Van daaruit kan men je adviezen geven naar aangepaste drank, voedsel, eventueel aangevuld met ondersteunende oefeningen (slikmanoeuvres)
 

Na het onderzoek:

 • De geriater bespreekt met jou en je begeleider de verkregen resultaten
 • Indien nodig wordt een nieuwe slikevaluatie ingepland

Slikproblemen