Navigeer

Braining

BRAINING is een groeps- en trainingsprogramma voor ouderen.
Deze term is een samenvoeging van het woord BRAIN (Engels voor hersenen) en TRAINING

We onderscheiden in ons revalidatieaanbod BRAINING en BRAINING +

Binnen dit programma richten we ons op personen die geconfronteerd worden met vergeetachtigheid, verstrooidheid en/of verminderde woordvinding én waarbij deze personen baat kunnen hebben bij het volgen van training.
In het programma komen meerdere therapeuten aan bod, die stimulerende oefeningen aanbieden, technieken en tips aanleren en je laten ontdekken dat je niet alleen bent met je klachten. Deelname kan je helpen in het omgaan met je eigen veranderingen en je functioneren in het dagelijkse leven.

In de zoektocht om zo lang mogelijk goed te functioneren, kan het je helpen om:

 • Te ontdekken dat je niet alleen bent
 • Tegen de 'rust-roest' uitspraak in te gaan door actief te blijven
 • Stimulerende oefeningen te volgen
 • Technieken en tips te leren

In de 10 sessies BRAINING worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven.

Voor de training:

 • De arts bepaalt na overleg met de psychologe of je in aanmerking komt voor deze training
 • Er wordt een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis
   

De training:

 • De neuropsycholoog helpt je begrijpen waarom we vaak iets vergeten en wat je zelf kan doen om dit te verminderen door middel van het aanleren van strategieën:
  • Versterken van de aandachtsfuncties
  • Concrete geheugentechnieken
  • Oefenen met het onthouden van namen, telefoonnummers, afspraken …
 • De logopediste zal samen met jouw aan de slag gaan met taal door te oefenen :
  • Met spreekwoorden / gezegden
  • Met omschrijvingen
  • Op woordvlotheid
 • De ergotherapeute zal samen met jou op zoek gaan naar hulpmiddelen die er op de markt zijn om het geheugen te ondersteunen opdat je zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in het dagelijkse leven

Informatie:

 • De sessies worden in een vaste groep van maximaal 6 personen gegeven
 • De 10 data worden tijdig medegedeeld
 • Het programma
  • 09u45  – 10u00  Aankomst en koffie
  • 10u00  – 11u00  Ergotherapeute/Logopediste
  • 11u00  – 12u00  Psychologe
  • 12u00  – 12u30  Middagmaal
 • Dit groeps- en trainingsprogramma kadert binnen een zorgproject voor ouderen gesteund door de overheid,
  waardoor je geen eigen bijdrage dient te betalen
 • Voor meer informatie
  • 011 71 54 86:
   psychologe Astrid Herman       
  • 011 71 54 83:
   psychologe Hanne Knuts            
  • 011 71 51 62:
   GDH                                               

Braining