Navigeer

Orthopedische revalidatie

Indien je na een orthopedische heelkundige ingreep (bijvoorbeeld een nieuwe heup, een nieuwe knie) van de afdeling heelkunde naar de afdeling geriatrie bent verhuisd om verder aan te sterken, dan komt je na je ontslag in aanmerking om in het GDH verder te revalideren

Het doel is dat je thuis 2 keer per week een kinesitherapiebehandeling volgt en dit in combinatie met een multidisciplinaire behandeling (kinesitherapeutische revalidatie en ergotherapeutische revalidatie) hier in het GDH

Een groot voordeel is dat je reeds gekend bent vanwege je opname, waardoor een betere evaluatie kan gemaakt worden.
Hieraan gekoppeld zal er dan een behandelplan opgesteld worden met realistische doeleinden

Voor de revalidatie:

 • De arts bepaalt welke patiënt in aanmerking komt voor deze 12 weken durende revalidatie
 • Indien nodig neemt een therapeut een TGDH (Testing Geriatrisch Dag Hospitaal) af; deze bepaalt het valrisico, een SPPB score (evenwicht, snelheid en kracht) en de handknijpkracht
 • Er wordt door één van de therapeuten een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over uw voorgeschiedenis / thuissituatie

De revalidatie:

 • De kinesitherapeute zal gedurende deze 12 weken in de oefenruimtes werken op:
  • Versterken van de spieren
  • Verder opbouwen van de algemene conditie
  • Verbeteren van het gangpatroon
  • Verbeteren van het evenwicht
  • Patiëntgerichte doelstellingen
 • De ergotherapeute zal samen met jou:
  • Dagelijkse activiteiten aanleren/stimuleren op een zo comfortabele en pijnvrije manier
  • Transfers aanleren en inoefenen
  • Leren steunen op uw geopereerde zijde
  • De thuissituatie bekijken om het valrisico te minimaliseren
  • Hulpmiddelen adviseren leren gebruiken om uw zelfstandigheid te behouden

Informatie:

 • De revalidaties vinden plaats:
  • Op werkdagen tussen 09u00 en 15u30
 • Een sessie duurt ongeveer  90 minuten
 • Het behandelplan zal bij je eerste afspraak verder besproken worden
 • In het GDH revalideer je aan het terugbetalingstarief
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52:  kinesitherapeute
  • 011 71 51 39:  ergotherapeute
  • 011 71 51 62:  GDH