Navigeer

Orthopedische revalidatie

Na een orthopedische heelkundige ingreep (bijvoorbeeld een nieuwe heup, een nieuwe knie, rugoperatie, ...) kom je in aanmerking om te revalideren in het geriatrisch daghospitaal. Aanmelding gebeurt steeds via de geriater na consultatie of opname. Een bijkomende voorwaarde is dat je 75+ bent, bij uitzondering zijn 65+ patiënten ook mogelijk.

Tijdens opname of consultatie beoordeeld het pluridisciplinair team of er voldoende doelstellingen zijn. Hieraan gekoppeld wordt een behandelplan  opgesteld in functie van deze doelstellingen. Er is een mogelijkheid dat de pluridisciplinaire behandeling (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en pyscholoog) kan gevolgd worden in combinatie met een kinesitherapiebehandeling in de thuissituatie.

Opstart revalidatie:

 • Er wordt door één van de therapeuten een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over uw voorgeschiedenis / thuissituatie.
 • De betrokken therapeuten van de revalidatie patiënt nemen indien nodig testen af om doelstellingen te kunnen evalueren.
 • Een behandelplan wordt opgesteld door het pluridisciplinair team.
 • De geriater bespreekt het vooropgestelde behandelplan met de huisarts.

De revalidatie:

 • De kinesitherapeute zal gedurende deze 12 weken in de oefenruimtes werken op:
  • Versterken van de spieren
  • Verder opbouwen van de algemene conditie
  • Verbeteren van het gangpatroon
  • Verbeteren van het evenwicht
  • de mobiliteit van het gewricht
  • Patiëntgerichte doelstellingen
 • De ergotherapeute zal samen met jou:
  • Dagelijkse activiteiten aanleren/stimuleren op een zo comfortabele en pijnvrije manier
  • Transfers aanleren en inoefenen
  • Leren steunen op uw geopereerde zijde
  • De thuissituatie bekijken om het valrisico te minimaliseren
  • Hulpmiddelen adviseren leren gebruiken om uw zelfstandigheid te behouden

Einde revalidatie:

 • De betrokken therapeuten herevalueren de doelstellingen en maken een eindverslag op.
  Dit wordt via de geriater gecommuniceerd naar de huisarts.
 • Bij einde revalidatie wordt er samen met de patiënt gekeken naar eventuele opvolging in de thuissituatie.

Informatie:

 • De sessies vinden meestal plaats op:
  • Maandagnamiddag 12u30 - 16u00
  • Dinsdagnamiddag 12u30-16u00
  • Donderdagnamiddag 12u30 - 16u00
  • Vrijdagvoormiddag 09u00 - 11u30
 • Een sessie duurt ongeveer 60 tot 90 minuten
 • Dit revalidatieprogramma gedurende maximaal 12 weken (1 tot 3x per week) kadert binnen een (pluridisciplinaire revalidatie ) zorgprogramma voor ouderen (financieel) gesteund door de overheid. Er wordt dus geen eigen bijdrage aangerekend.
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52:  kinesitherapeute
  • 011 71 51 39:  ergotherapeute
  • 011 71 51 62:  Geriatrisch Daghospitaal