Navigeer

Stap je in Balans

Aanmelding:

 • Patiënt heeft op een verblijfsafdeling gelegen in SFZ.
 • Patiënt heeft een dagopname/consultatie gehad in het Geriatrisch Daghospitaal.
 • Patiënt heeft een sessie "Veilig Bewegen" gevolgd.

Criteria:

Patiënt is ouder dan 75 jaar of fragiele patiënt van 65+ en bevindt zich nog in de thuissituatie:

 • Patiënt heeft een verhoogd valrisico en/of is meervoudig gevallen.
 • Patiënt heeft problemen met zijn/haar evenwicht.
 • Patiënt heeft een verminderd gangpatroon. 
 • Patiënt heeft een onveilig gebruik van loophulpmiddelen.
 • Patiënt heeft moeite met veilige transfers.

Werkwijze:

Het traject loopt over zes weken, waarvan drie keer evenwichtstraining/ transfertraining en drie keer gangrevalidatie.
Dit wordt gegeven in een groep van minimum vier en maximum zes patiënten en begeleidt door een ergotherapeut en kinesitherapeut.
Dit zal doorgaan elke vrijdag van 10u-11u en valt onder het zorgprogramma Geriatrie – revalidatie.
Indien nodig kan het nog aangevuld worden met individuele revalidatie.

Elke deelnemer van deze groep wordt ook verwacht om voorafgaand deel te nemen aan de sessie "Veilig bewegen".

Tijdens dit traject kan er ook advies gegeven worden voor in de thuissituatie door zowel de ergotherapeut (valpreventie, woningaanpassingen…)
als kinesitherapeut (loophulpmiddel). De nodige hulpmiddelen kunnen in het geriatrisch daghospitaal ook worden aangevraagd.

Bij opstart wordt er bij elke patiënt het gangpatroon en het evenwicht geëvalueerd. Eventueel wordt er ook een Mini Mental State Examination afgenomen. 
Na zes weken wordt alles geherevalueerd.

Informatie:

 • De sessie vindt plaats op donderdag van 14u00 tot 15u00.
 • Dit groeps- en trainingsprogramma kadert binnen een zorgproject voor ouderen gesteund door de overheid,
  waardoor je geen eigen bijdrage dient te betalen
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52: kinesitherapeut Lindsey        
  • 011 71 51 39: ergotherapeut Lisa         
  • 011 71 51 62: Geriatrisch Daghospitaal