Navigeer

Stap je in Balans

Een valincident komt bij elke leeftijd voor maar vaker bij onze ouderen. Eén op drie ouderen (65+) valt minstens één keer per jaar.

Wanneer je omwille van evenwichts- of valproblemen een verhoogd valrisico hebt, ben je kandidaat voor deze revalidatiegroep.
De kinesitherapeut en ergotherapeut evalueren deze voorwaarden samen met de geriater.

Criteria:

Patiënt is ouder dan 75 jaar (uitzonderlijk 65+) en bevindt zich nog in de thuissituatie:

 • Patiënt heeft een verhoogd valrisico en/of is meervoudig gevallen.
 • Patiënt heeft problemen met zijn/haar evenwicht.
 • Patiënt heeft een verminderd gangpatroon. 
 • Patiënt heeft een onveilig gebruik van loophulpmiddelen.
 • Patiënt heeft moeite met veilige transfers.

Werkwijze:

Het traject loopt over zes weken, waarvan evenwichtstraining / transfertraining en gangrevalidatie aan bod komen.
Dit wordt gegeven in een groep van minimum vier en maximum zes patiënten en begeleidt door een ergotherapeut en kinesitherapeut.
Indien nodig volgt aanvullend nog individuele revalidatie binnen het maximum van 12 weken.

Tijdens dit traject kan er ook advies gegeven worden voor in de thuissituatie door zowel de ergotherapeut (valpreventie, woningaanpassingen…)
als kinesitherapeut (loophulpmiddel). De nodige hulpmiddelen kunnen in het geriatrisch daghospitaal ook worden aangevraagd.

Informatie:

 • De sessie vindt plaats op donderdag van 14u00 tot 15u00.
 • Dit revalidatieprogramma gedurende maximaal 12 weken (1 tot 3x per week) kadert binnen een (pluridisciplinaire revalidatie ) zorgprogramma voor ouderen (financieel) gesteund door de overheid. Er wordt dus geen eigen bijdrage aangerekend.
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52: kinesitherapeut       
  • 011 71 51 39: ergotherapeut        
  • 011 71 51 62: Geriatrisch Daghospitaal