Navigeer

Veilig bewegen

Een valincident komt bij elke leeftijd voor maar het risico op vallen stijgt bij het ouder worden.
Eén op drie thuiswonende ouderen valt minstens één keer per jaar.
Deze cijfers tonen de noodzaak van een gerichte aanpak aan.

In het GDH bieden de kinesitherapeute en de ergotherapeute, onder supervisie van de arts, jou een éénmalige sessie 'veilig bewegen' aan.

Voor de sessie:

 • De arts bepaalt of je in aanmerking komt op basis:
  • Van je leeftijd (+ 65 jaar) bent met een (uitgebreide) valgeschiedenis
  • Na afname van onze TGDH test je geadviseerd bent om hieraan deel te nemen
  • Indien je de leermogelijkheid bezit om met de verkregen informatie aan de slag te gaan
 • Het is aan te raden dat je mantelzorger (verwante) deelneemt aan deze sessie maar dit is geen verplichting

De sessie:

 • De kinesitherapeute zal samen met jou:
  • Theorie en praktijk over 'evenwicht'
  • Theorie en praktijk over 'stappen'
  • Oefenprogramma ter preventie van het vallen (hetgeen je meekrijgt), samen overlopen en uitvoeren
 • De ergotherapeute zal samen met jou:
  • Je vaardigheden verhogen met betrekking tot je veiligheid (vb. veilig uit de auto komen, veilig opstaan uit de zetel enz. …)
  • Samen met jou een aantal hulpmiddelen bespreken
  • Aanleren van 'Wat te doen indien je gevallen bent?'

Informatie:

 • De sessie vindt iedere 3de donderdag van de maand plaats van 1u30 tot 15u30.
 • Dit groep- en trainingsprogramma kadert binnen een zorgproject voor ouderen gesteund door de overheid, waardoor je geen eigen bijdrage dient te betalen
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52 : kinesitherapeute         
  • 011 71 51 39 : ergotherapeute          
  • 011 71 51 62 : GDH                              

Veilig bewegen