Navigeer

Veilig bewegen

Een valincident komt bij elke leeftijd voor maar vaker voorbij onze ouderen.
Eén op drie ouderen (65+) valt minstens één keer per jaar.
Deze cijfers tonen de noodzaak van een gerichte aanpak.

In het geriatrisch daghospitaal bieden de kinesitherapeut en de ergotherapeut, onder supervisie van de geriater, jou een éénmalige sessie 'veilig bewegen' aan.

Voor de sessie:

Tijdens consultatie of opname wordt er na evaluatie van kinesitherapeut en ergotherapeut in samenspraak met de geriater bekeken of
je in aanmerking komt:
Deze sessies zijn voor 75+ (uitzonderlijk 65+) met een verhoogd valrisico.
Het is aan te raden dat de mantelzorger (verwante) deelneemt aan deze sessie maar dit is geen verplichting.

De sessie:

 • De kinesitherapeute zal samen met jou:
  •  
  • Het belang van bewegen bekijken.
  • De risicofactoren bespreken.
  • Oefenprogramma ter preventie van het vallen (hetgeen je meekrijgt), samen overlopen en uitvoeren 
  • Aanleren van 'Wat te doen indien je gevallen bent?'
    
 • De ergotherapeute zal samen met jou:
  • Je vaardigheden verhogen met betrekking tot je eigen veiligheid (vb. veilig uit de auto komen, veilig opstaan uit de zetel enz. …)
  • Samen met jou een aantal hulpmiddelen bespreken
  • De risico's van het vallen bekijken en kleine aanpassingen bespreken.
  • De thuissituatie bekijken.

Informatie:

 • De sessie vindt dinsdag van 13u30 tot 15u30.
 • Dit groep- en trainingsprogramma kadert binnen een zorgproject voor ouderen gesteund door de overheid, waardoor je geen eigen bijdrage dient te betalen
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52: kinesitherapeut Lindsey       
  • 011 71 51 39: ergotherapeut Lisa
  • 011 71 51 62: Geriatrisch Daghospitaal        

Als er tijdens deze sessie door de therapeuten geobserveerd wordt dat verdere opvolging nodig is,
is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het programma "Stap je in Balans", algemene revalidatie of OTAGO

Veilig bewegen