Navigeer

Veilig bewegen

Een valincident komt bij elke leeftijd voor maar het risico op vallen stijgt bij het ouder worden.
Eén op drie thuiswonende ouderen valt minstens één keer per jaar.
Deze cijfers tonen de noodzaak van een gerichte aanpak aan.

In het GDH bieden de kinesitherapeute en de ergotherapeute, onder supervisie van de geriater, jou een éénmalige sessie 'veilig bewegen' aan.

Voor de sessie:

 • De arts bepaalt of je in aanmerking komt:
  • Als je 75+ bent en een verhoogd valrisico hebt.
  • Na afname van testings door de kinesitherapeut en ergotherapeut.
  • Indien je de leermogelijkheid bezit om met de verkregen informatie aan de slag te gaan
 • Het is aan te raden dat je mantelzorger (verwante) deelneemt aan deze sessie maar dit is geen verplichting

De sessie:

 • De kinesitherapeute zal samen met jou:
  •  
  • Theorie en praktijk over 'evenwicht' bekijken
  • Theorie en praktijk over 'stappen' bekijken
  • Oefenprogramma ter preventie van het vallen (hetgeen je meekrijgt), samen overlopen en uitvoeren 
  • Aanleren van 'Wat te doen indien je gevallen bent?'
    
 • De ergotherapeute zal samen met jou:
  • Je vaardigheden verhogen met betrekking tot je eigen veiligheid (vb. veilig uit de auto komen, veilig opstaan uit de zetel enz. …)
  • Samen met jou een aantal hulpmiddelen bespreken
  • De risico's van het vallen bekijken en kleine aanpassingen bespreken.
  • De thuissituatie bekijken.

Informatie:

 • De sessie vindt tweemaal per maand plaats op donderdag van 13u30 tot 15u30.
 • Dit groep- en trainingsprogramma kadert binnen een zorgproject voor ouderen gesteund door de overheid, waardoor je geen eigen bijdrage dient te betalen
 • Voor meer informatie:
  • 011 71 55 52: kinesitherapeut Lindsey       
  • 011 71 51 39: ergotherapeut Lisa
  • 011 71 51 62: Geriatrisch Dagziekenhuis        

Als er tijdens deze sessie door de therapeuten geobserveerd wordt dat verdere opvolging nodig is,
is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het programma "Stap je in Balans".

Veilig bewegen