Navigeer

Aclasta

De arts heeft je doorverwezen naar het geriatrisch daghospitaal voor een toediening van Aclasta®.
Deze behandeling remt de botafbraak en verkleint het risico op botbreuken.

Aclasta® is een bisfosfonaat, het hecht zich aan het bot waardoor verdere afbraak wordt tegen gegaan.

Aclasta® heeft een langdurige werking zodat het slechts één keer per jaar herhaald dient te worden.

Je dient niet nuchter te zijn bij aanmelding, tenzij anders is vermeld. 
Ben je ziek op de geplande dag van toediening, gelieve dan met het GDH contact op te nemen om je afspraak te verplaatsen.
Het is belangrijk dat je minstens twee glazen drinkt, bij voorkeur water, binnen een tijdspanne van enkele uren voor de toediening van de Aclasta®.
Voor een vlot verloop verwachten we je op het afgesproken uur op het GDH.

Voor de toediening:

  • De verpleegkundige controleert je identificatie-armbandje en overloopt samen met jou een vragenlijst (anamnese) en je medicatielijst
  • Er wordt een EKG (hartfilmpje) afgenomen
  • Een therapeut neemt een TGDH (Testing Geriatrisch Dag Hospitaal) voor het bepalen van het valrisico, een SPPB score (evenwicht, snelheid en kracht) en de handknijpkracht af. Bij een verontrustende score wordt er samen met jou en je  begeleider de mogelijkheid besproken tot het volgen van een sessie 'Veilig bewegen'
  • De verpleegkundige neemt een bloedstaal om de nierfunctie (creatininegehalte) te controleren

Indien de geriater na het bekijken van alle resultaten, zijn goedkeuring geeft, start de verpleegkundige met de toediening

Wendy


De toediening:

  • Aclasta ® wordt toegediend via een infuus op de hand of op de arm. Dit duurt ongeveer 15 minuten
  • Aansluitend wordt er paracetamol gegeven om eventuele bijwerkingen* tegen te gaan

Na de toediening:

  • Het is belangrijk om ook na de toediening voldoende (water) te drinken
  • Een dagelijkse supplementaire inname van calcium is aanbevolen
  • Op basis van de hoeveelheid vitamine D in het bloed, kan de arts aanraden om 1 à 2 x per maand hiervoor een extra supplement in te nemen
  • Je krijgt reeds een afspraak mee voor uw Aclasta® afspraak voor het volgende jaar en je zal 1 maand voor de nieuwe Aclasta toediening een herinnering toegestuurd krijgen.

*Bijwerkingen: Deze komen frequenter voor bij de eerste toediening en treden op binnen de drie dagen
  na de toediening. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn griepachtige symptomen (vermoeidheid, rillingen,
  hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, pijn in de botten…)