Navigeer

Bloedtransfusie

De arts heeft je doorverwezen naar het GDH voor een bloedtransfusie.

Bloedtransfusie kan noodzakelijk zijn bij anemie (bloedarmoede) hetgeen veroorzaakt wordt door bloedverlies of bij problemen met de bloedaanmaak.
Je dient zich niet nuchter aan te melden, tenzij anders is vermeld.
Voor een vlot verloop verwachten we je op het afgesproken uur op het GDH

 

Voor de toediening:

  • De verpleegkundige controleert je identificatie-armbandje en overloopt samen met jou een vragenlijst (anamnese) en een medicatielijst
  • De verpleegkundige neemt een bloedstaal om het hemoglobine in je bloed te bepalen

De geriater zal op basis van de resultaten van je bloedlabo bepalen hoeveel bloedzakjes je nodig hebt (het kruisen van een bloedzakje duurt ca 1u30)

Valerie

De toediening:

  • Het bloed wordt toegediend via een infuus op de hand of op de arm
    (de toedieningstijd per bloedzakje is afhankelijk van het medisch order van de arts)
     

Na de toediening:

  • Na de toediening wordt je nog 30 minuten geobserveerd op mogelijke bijwerkingen.
  • Indien van toepassing wordt er een volgende afspraak meegegeven