Navigeer

Injectafer

De arts heeft je doorverwezen naar het GDH voor een toediening van Injectafer®.
De werkzame stof in Injectafer® is ijzer(III)carboxymaltose.

Injectafer® wordt gebruikt voor het behandelen van patiënten met ijzergebrek wanneer
oraal (via de mond) toegediende ijzerpreparaten niet werken of niet worden verdragen.

Het doel van deze behandeling is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam.
Voor een vlot verloop verwachten we je op het afgesproken uur op het GDH.

Voor de toediening:

 • De verpleegkundige controleert je identificatie-armbandje en overloopt samen met jou een vragenlijst (anamnese) en de medicatielijst
 • De verpleegkundige neemt een bloedstaal om het ijzergehalte in je bloed te bepalen

De geriater zal op basis van de resultaten van het bloedlabo bepalen welke dosis Injectafer® je nodig hebt.

 

De toediening:

 • Injectafer® wordt toegediend via een infuus op de hand of op de arm Dit duurt ongeveer 30 minuten). Het product is een bruine oplossing

Na de toediening:

 • Na de toediening wordt u nog 30 minuten geobserveerd op mogelijke bijwerkingen
 • Zoals bij elk geneesmiddel kan ook Injectafer® bijwerkingen geven, al geldt dit niet voor iedereen
 • Mogelijke bijwerkingen zijn:
  • Hoofdpijn
  • Verhoogde bloeddruk
  • duizeligheid
 • Indien van toepassing wordt er een volgende afspraak meegegeven