Navigeer

Braining+

Braining + 

Dit is een informatief groepsprogramma voor ouderen met de diagnose van dementie en hun mantelzorger. Dementie en een veranderend functioneren hebben een impact op de persoon zelf en zijn directe omgeving (partner, kinderen …). Dit kan aanleiding geven tot bezorgdheden en vragen waarop men niet meteen een antwoord vindt.

Met dit programma willen wij jullie graag een antwoord bieden op eventuele vragen omtrent deze veranderingen en daarnaast een samenzijn en ontmoeting tussen therapeuten, patiënten en hun mantelzorger.

Door de nauwe samenwerking van de ergotherapeut, de logopedist, de sociaal werker, de kinesist en de neuropsycholoog willen we je tips en tricks aanreiken om ieder een eigen en actieve betrokkenheid te behouden in het ziekteproces.

Voor de training:

De geriater bepaalt na overleg met de psychologe of je in aanmerking komt voor deze training. Er wordt een anamnese (vragenlijst) overlopen met betrekking tot relevante informatie over je voorgeschiedenis.

Voor meer info over Braining+