Navigeer

Veilig bewegen

Veilig bewegen 
Laat angst om te vallen, je leven niet bepalen.

Bij 75 plussers met een valgeschiedenis of met gang- en/of evenwichtsproblemen wordt in groepjes van maximum 4 personen geoefend. Voor deze veel voorkomende problematiek biedt het team van het geriatrisch dagziekenhuis een aantal sessies aan met  een theoretisch en praktisch gedeelte.

De kinesitherapeut (Lindsey Vos) richt zich op:
     • theorie en praktijk over “evenwicht”
     • theorie en praktijk over “stappen”
     • oefenprogramma ter preventie van het vallen

De ergotherapeut heeft samen met de patiënt aandacht voor het:
     • vergroten van de vaardigheden (veilig opstaan uit bed, veilig uit de auto komen…)
     • uitzoeken of hulpmiddelen de zelfredzaamheid kunnen  vergroten
     • kennis maken met een aantal acties die kunnen ondernomen worden

De sessies vinden plaats op donderdag van 13u30 - 15u30. Deelnemen is gratis.

Meer info: Veilig bewegen
Kinesitherapeut: Lindsey 011 71 55 52
Ergotherapeut: Lisa 011 71 51 39