Navigeer

Wanneer kom je naar het ziekenhuis?

Bij regelmatige, pijnlijke contracties of weeën
Voorweeën zijn onregelmatige, weinig pijnlijke contracties. Je kan thuis in bad gaan of even rusten waardoor de voorweeën vaak minderen of verdwijnen.

Echte weeën komen regelmatig en doen meer pijn dan voorweeën. Deze weeën gaan niet over als je in bad gaat of rust. Indien de echte weeën gedurende een uur, om de 5 minuten komen, is de arbeid waarschijnlijk begonnen en kom je naar het ziekenhuis begeven.

Het is vaak erg moeilijk om een onderscheid te maken tussen voorweeën en echte weeën. Wanneer je twijfelt,  kan je naar de vroedvrouw bellen om je weeën te bespreken.

Bij vruchtwaterverlies
Bij vruchtwaterverlies moet je naar het ziekenhuis komen. Je mag nog de tijd nemen om je spullen klaar te zetten en je op te frissen.

Vruchtwaterverlies gaat niet steeds gepaard met weeën. Het kan  zijn dat eerst je water breekt en de weeën nog een tijdje uitblijven. Vruchtwaterverlies kan een hele plas water zijn maar kan ook druppelsgewijs zijn.

Bij bloedverlies
Indien je helderrood bloedverlies hebt, moet je onmiddellijk op controle komen. Bij het verliezen van de slijmprop kan er wat bloed aanwezig zijn, wat normaal is.

Op doktersadvies

Bij twijfels  of ongerustheid
Neem dan zeker contact op met de kraamafdeling 011 71 53 10.

  Verloskamer

  Opname: in het verloskamer


  Je mag je rechtstreeks via de hoofdingang aanmelden op de kraamafdeling (derde verdieping- blok B). Na 21u00  en voor 07u00 kom je via de dienst spoedgevallen.

  Bij aankomst in het verloskwartier, word je opgevangen door de vroedvrouw die de nodige zorgen uitvoert.

  Wist je dat:

  • 90% van de bevallingen beginnen met weeën en 10% met het breken van de vliezen
  • Je baby, de placenta en de vliezen steeds nieuw vruchtwater aanmaken. Je baby heeft dus ook na het breken van de vliezen steeds genoeg vruchtwater
  • Als je vliezen gebroken zijn, een bacterie in de baarmoeder een infectie kan veroorzaken. Daarom is het verstandig om na het breken van de vliezen niet meer te vrijen, geen tampons meer te gebruiken en niet in bad te gaan totdat je goede weeën hebt. Douche mag wel. Neem altijd contact op met de kraamafdeling.