Navigeer

Anti-allergische voorbereiding

Antiallergische voorbereiding bij toediening van jodium- en gadolinium houdende contrastmiddelen (intraveneus, intra-arterieel, peroraal, retrograad en intra-articulair):

 

Een antiallergische voorbereiding heeft een betere werkzaamheid indien ze ruim op voorhand gestart wordt: premedicatie per oraal 12 uur en 2 uur voor de start van het onderzoek.

 

Niet-urgente onderzoeken:

 

Voorgeschiedenis van ernstige allergie - astma waarvoor therapie vereist is of voorgeschiedenis van anafylactische shock:

 • Overweeg een CT of MRI onderzoek zonder contrastmiddel
 • Indien na overleg tussen radioloog en aanvragende arts een onderzoek met contraststof noodzakelijk is (jodium/gadolinium): geef premedicatie (Medrol 32 mg per oraal 12 uur en 2 uur voor de start van het onderzoek)
   
  Voorgeschiedenis van allergische reactie op contrastmiddel:
 • Lichte reactie meer dan 10 jaar geleden op een ouder ionisch contrastmiddel (bv. Telebrix) à gebruik een modern laag osmolair niet-ionisch contrastmiddel (bv. Iomeron / Optiray / Xenetix)
 • Gekende reactie op een modern laag osmolair niet-ionisch contrastmiddel (eender welk type van reactie): overweeg een CT of MRI onderzoek zonder contrastmiddel.
 • Indien na overleg tussen radioloog en aanvragende arts een onderzoek met contraststof noodzakelijk is (jodium/gadolinium): gebruik indien mogelijk een ander contrastmiddel dan het contrastmiddel waarop de patiënt gereageerd heeft en geef premedicatie (Medrol 32 mg per oraal 12 uur en 2 uur voor de start van het onderzoek)
   
  Opmerking: Bij een diabetespatiënt zal de glycemie tijdelijk hoger zijn na 2 x 32 mg Medrol. Ambulante patiënten op insuline die zichzelf controleren moeten zich de dag van het onderzoek vaker controleren en kunnen zelf bijsturen, de patiënten die zich niet zelf controleren moeten na het onderzoek de huisarts raadplegen.
   
  Urgente onderzoeken:
   
  Indien na overleg tussen radioloog en aanvragende arts een onderzoek met contraststof noodzakelijk is (jodium/gadolinium):
   
  Antiallergische voorbereiding via het schema: 2x 100 mg Solu-cortef IV, 100 mg  Zantac IV in 100 ml NaCl 0,9%, 50 mg Phenergan IM