Navigeer

Conservatieve behandeling

Patiënten die niet in aanmerking komen voor een bariatrische ingreep of geen operatie wensen, kunnen starten met het conservatief behandelplan. Deze patiënten worden professioneel begeleid door een diëtiste en kinesisten. Indien gewenst is ook psychologische begeleiding mogelijk.

Patiënten met overgewicht die geen operatieve ingreep ondergaan volgen het conservatieve behandelplan.

 Bewegen

  • 2-3 keer per week training op uithoudingsvermogen (conditie) en krachttraining
  • Motiveren tot gewichtsverlies
  • Gezonde eet- en leefgewoonten aanleren
  • Blijvende gedragsveranderingen aanmoedigen

Voeding en dieet

De diëtiste stelt aan de hand van een voedingsanamnese een dagschema voor. De voedingsfouten worden besproken naar een gezonder voedingspatroon.

Tijdens de eerste consultatie vormt de diëtiste een beeld over het huidige voedingspatroon en de leefgewoonten. Vanuit deze anamnese worden voedingsfouten besproken naar een  gezonder voedingspatroon. Daarnaast zullen er verschillende informatiebrochures en nuttige tips gegeven worden.

Tijdens de opvolgconsultaties worden eventuele knelpunten besproken en vragen beantwoord. Nieuwe doelen worden opgesteld. De frequentie van de opvolgconsultaties is individueel en wordt onderling afgesproken. Bij elk consult wordt de patiënt gewogen en het gewichtsverloop bijgehouden.