Navigeer

Obesitas en overgewicht

De wereldwijde prevalentie van obesitas is sinds 1980 verdubbeld. In 2014 hadden meer dan 1,9 miljard volwassenen overgewicht, waarvan meer dan 600 miljoen personen obesitas. 42 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar hadden overgewicht of obesitas in 2013.

Volgens de WHO (Wereldwijde Gezondheidsorganisatie) zijn de cijfers van België evenmin positief: 56,4% van de volwassenen heeft overgewicht en 22,1% is obees. 

De WHO voorspeld dat deze cijfers nog zullen toenemen de komende jaren.

 

 

Body Mass Index (BMI)= gewicht/ lengte²

BMI

De belangrijkste oorzaken van overgewicht zijn een onevenwicht tussen energie-inname en fysieke activiteit, met gewichtsstijging en vetopstapeling als gevolg.

Obesitas is een chronische ziekte door een te hoge vetopstapeling in het lichaam, met ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg.

Deze bijwerkingen of complicaties zijn:

  • hoge bloeddruk
  • diabetes mellitus
  • hart- en vaatziekten
  • psychische problemen
  • gewrichtsklachten