Navigeer

Pijnkliniek

Het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder is een klein maar modern ziekenhuis in het hart van Limburg. We behandelen in ons ziekenhuis patiënten uit een grote regio. De basisdoelstelling is om patiënten dicht bij huis goede medische zorgen toe te dienen.

Chronische pijnklachten hebben negatieve effecten zowel voor de persoon in kwestie, hun directe omgeving als voor de maatschappij in het algemeen:

  1. Pijn heeft een erg nadelig effect op de levenskwaliteit. Mensen verliezen hun interesse in hun hobby, partner, sociale evenementen, etc. Hierdoor geraken zij geïsoleerd. Bovendien leidt dit meestal tot het aannemen van een ongezonde (slecht eten, roken, alcoholconsumptie, …) en passieve levensstijl. Dit geeft dan weer aanleiding tot verdere achteruitgang van de algemene conditie en toename van slijtage, wat dan weer meer pijnklachten uitlokt. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel waar men zonder hulp niet meer uit geraakt.
  2. Op maatschappelijk vlak betekent dit dat er een grote groep mensen ontstaat die niet in staat is te werken gedurende lange tijd en de langdurige behandelingen brengen vaak hoge kosten met zich mee, zowel voor de patiënt zelf als voor de maatschappij. Als daar ook nog de vergrijzing van de bevolking wordt bijgerekend, wordt het duidelijk dat dit op termijn onbetaalbaar wordt.

Daarom is het belangrijk om de pijnklachten niet onnodig lang te laten bestaan, want hoe langer de pijn aanwezig is, hoe moeilijker deze te behandelen is.

We werken in de Pijnkliniek dan ook volgens het ‘bio-psychosociaal’ model. Dit betekent dat er niet alleen rekening wordt gehouden met de biologische afwijkingen die tijdens klinisch onderzoek of scanners aan het licht komen, maar ook met de persoonlijkheid van de patiënt en zijn/haar sociale omgeving. Wij gaan een behandeling uitrollen die rekening houdt met deze drie aspecten en indien nodig op verschillende fronten tegelijk werken.

De Limburgse pijncentra zijn verenigd in een soort netwerk, waarbij er informatie wordt uitgewisseld. In de mate van het mogelijke wordt er zoveel mogelijk gelijkaardig gewerkt. De meeste patiënten kunnen we in onze Pijnkliniek zelf verder helpen. Patiënten die specifieke begeleiding of revalidatie nodig hebben, zullen verwezen worden naar een referentie- of tertiair centrum.