Navigeer

Wat breng je mee?

Breng zeker volgende items mee naar de preoperatieve raadpleging:

  • Identiteitskaart
  • Indien je medicatie neemt, breng je een overzichtslijstje (naam, dosis en tijdstip) en de originele
    verpakking van je medicatie mee
  • Je eventuele resultaten van je preoperatieve onderzoeken (ECG, labo, ...)
  • ingevulde formulieren ( opname, informed consend, thuismedicatie)

 

Waar vind je de preoperatieve raadpleging?

Wanneer je het ziekenhuis via de hoofdingang binnenkomt, vind je rechts van je de dienst onthaal.
Ter hoogte van de inschrijvingsloketten,  onder de grote glazen koepel, vind je aan je linkerzijde wachtzaal 53