Navigeer

Wat breng je mee?

Breng zeker volgende items mee naar de preoperatieve raadpleging:

  • Identiteitskaart
  • Ingevuld Opnameformulier inclusief huidige medicatielijstverzicht (naam, dosis en 
    tijdstip van inname). Breng je thuismedicatie in de originele verpakking mee. 
  • Eventueel de resultaten van je preoperatieve onderzoeken (ECG, LABO...) afgenomen 
    door je huisarts.
  • ingevulde formulieren ( opname, informed consend, thuismedicatie)

 

Waar vind je de preoperatieve raadpleging?

Via de hoofdingang, vind je onmiddellijk rechts de dienst onthaal.
Je loopt verder het ziekenhuis in en ter hoogte van de glazen koepel vind je aan je linkerkant wachtzaal 53.