Navigeer

Rugschool

Rugklachten kunnen ernstige ongemakken veroorzaken en ons belemmeren in het dagelijkse leven.

Een verantwoorde en gefundeerde aanpak van rugproblemen verdient een multidisciplinaire samenwerking waarbij leden van verschillende disciplines zich als team inzetten.

Het rugschoolprogramma bestaat uit 3 theoretische lessen en gedurende 6 maanden praktische lessen, bestaande uit 2 oefensessies van telkens anderhalf uur per week. Nadien kan het programma verlengd worden door 1x per week met de toestellen verder te werken.

rugschool1

Team

Er vindt maandelijks een teamoverleg plaats.

Revalidatiearts: Dr. Kathleen Vanbilsen
Kinesisten: Carine Vangeneugden, Ellen Verjans, Yentl Tullen, Evi Schotman, Magalie Beliën, Jolijn Eerdekens
Ergotherapeut: Hilde Theunis
Psycholoog: Liselotte Rayen

Programma

Het programma van de rugschool omvat 36 sessies: een consult bij de psycholoog; een begintesting; een eerste individuele oefensessie; groepssessies (maximum 8 personen) van anderhalf uur, 2x per week; 3 theoretische lessen:

Les1: fysisch geneesheer

  • Principe van de rugschool
  • Anatomie van de rug en ziektebeelden

Les 2: ergotherapeute

Toepassingen en aandachtspunten in het dagelijkse leven

Les 3: psycholoog

Coping (omgaan met pijn, omgaan met stress)

En tot slot: een eindtesting.

Er is de mogelijkheid om, na het beëindigen van de rugschool, 6 maanden verder te oefenen op de toestellen. Deze verlenging gebeurt in samenspraak met de arts.
 

Frequentie, data en uren

Je oefent tweemaal per week, in groep. In onderstaande tabel vind je een overzicht terug van de aanvangsuren van de oefensessies:

Maandag

08u30

10u30

12u30

14u30

16u30

18u30

Dinsdag

08u30

10u30

12u30

 

16u30

18u30

Woensdag

 

10u30

 

 

 

 

Donderdag

08u30

10u30

 

14u30

16u30

18u30

Vrijdag

08u30

 

12u30

 

 

 

De theoretische lessen vinden telkens plaats op dinsdagavond, om 17u30.

Praktische afspraken

  • Je draagt best dichte schoenen en kledij waarin je makkelijk kan bewegen
  • Een waterfonteintje staat ter beschikking in de ruimte langs de rugschool