Navigeer

Bezoek

Bezoektijden: 12u45 – 13u15 en van 18u45 – 19u30

De patiënten op Intensieve Zorgen zijn ernstig ziek en moeten geregeld verzorgd, onderzocht en behandeld worden. Om hen een optimale zorg en de nodige rust te bieden, vragen we om de bezoektijden te respecteren!

Hou het rustig:

Er mogen maximum 3 bezoekers tegelijk bij de patiënt. Bent u met meer, wissel elkaar dan af maar beperk het in- en uitlopen tot een minimum. Voor alle patiënten op Intensieve Zorgen is rust een belangrijk onderdeel van het herstel. Hou het bezoek daarom zo rustig mogelijk.

 • Zorg voor een contactpersoon:
  Bezoek is voorbehouden voor de naaste familie. Kies een familielid als vertrouwenspersoon/contactpersoon. Telefonische contacten laten we bij voorkeur verlopen via deze vertrouwenspersoon.
   
 • Respecteer de privacy:
  Het is niet toegestaan om gegevens met betrekking tot uw bezoek te registreren of te verspreiden. Het nemen van foto's, het opnemen van gesprekken of filmen is daarom verboden.
   
 • Kinderen onder de twaalf jaar niet toegelaten:
  Omwille van de psychische  impact dat een bezoek aan Intensieve Zorgen kan hebben, zijn kinderen onder de twaalf jaar niet toegelaten. Indien toch gewenst, kan dit in uitzonderlijke gevallen na overleg toch worden toegestaan.
   
 • Bloemen, planten en voeding niet toegestaan:
  Om hygiënische redenen zijn bloemen, planten en voeding niet toegelaten op de dienst Intensieve Zorgen.