Navigeer

Bezoek

De patiënten op Intensieve Zorgen zijn ernstig ziek en moeten geregeld verzorgd, onderzocht en behandeld worden. Om hen een optimale zorg en de nodige rust te bieden, is het bezoek dan ook beperkt.

Er is 1 bezoekmoment per dag op afspraak mogelijk.
We vragen je tijdens dit bezoekmoment het bezoek te beperken tot 3 personen per patiënt.

Op één van onderstaande tijdstippen kan je een bezoekmoment vastleggen:

 • 10u00 – 10u30
 • 10u45 – 11u15
 • 13u00 – 13u30
 • 15u30 – 16u00
 • 19u00 – 19u30
 • 20u00 – 20u30

Bij het begin van het bezoek kan je je aanmelden aan de deur in de wachtzaal.

Enkele afspraken:

 • Zorg voor een contactpersoon:
  Bezoek is voorbehouden voor de naaste familie. Kies een familielid als vertrouwenspersoon/contactpersoon.
  Telefonische contacten laten we bij voorkeur verlopen via deze vertrouwenspersoon.
 • Respecteer de privacy: 
  Het is niet toegestaan om gegevens met betrekking tot je bezoek te registreren of te verspreiden.
  Het nemen van foto's, het opnemen van gesprekken of filmen is daarom verboden.
 • Kinderen onder de twaalf jaar niet toegelaten: 
  Omwille van de psychische impact dat een bezoek aan Intensieve Zorgen kan hebben, zijn kinderen onder de twaalf jaar niet toegelaten. Indien toch gewenst, kan dit in uitzonderlijke gevallen na overleg toch worden toegestaan.
 • Bloemen, planten en voeding niet toegestaan: 
  Om hygiënische redenen zijn bloemen, planten en voeding niet toegelaten op de dienst Intensieve Zorgen.