CORONAVIRUS COVID-19: Bezoekers-info

Update 12.07.2021

Bezoekregeling vanaf 01.09.2021

Bezoek: 
Op alle afdelingen is bezoek toegelaten door één persoon (+18 jaar in overleg met de patiënt). 
Dit op alle dagen gedurende maximaal 1 uur te kiezen tussen 16u00 - 19u00 (op de PAAZ van 19u00 tot 20u00)

Registratie als bezoeker: 
Als bezoeker moet je je registreren in de inkomhal van het ziekenhuis. 
Hiervoor heb je de naam, afdeling en kamer- / bednummer van de patiënt + je eigen identiteitskaart nodig. 

Voor volgende afdelingen zijn er aangepaste richtlijnen:

 • Kraamafdeling
  De partner mag altijd aanwezig zijn. 
  Tijdens het verblijf mogen 2x twee personen gedurende 1 uur op bezoek komen bij de pasbevallen mama.  
  Broer/zusje mogen onder begeleiding van de partner dagelijks op bezoek komen. 
  De vroedvrouwen bespreken met de moeder wie / wanneer op bezoek komt.
   

 • Kinder- en jeugdgeneeskunde
  De rooming-in-regel met één vaste ouder blijft behouden. De andere ouder mag dagelijks 1 uur op bezoek komen.
  Géén andere kinderen van het gezin worden toegelaten.
  Concrete afspraken hieromtrent worden met de verpleegkundige van de afdeling gemaakt.
   

 • Intensieve zorgen
  Voor niet Covid-patiënten die langer dan 48 uur op IZ verblijven wordt op afspraak 1 bezoekmoment van 15 minuten mogelijk => voor maximum 2 personen om de twee dagen.
  Bel 011 71 52 90 om een bezoekmoment vast te leggen.
   

Voor de covid patiënten is er helaas geen bezoek toegelaten.

De behandelend arts kan evenwel beslissen dat bezoek noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt.
Concrete afspraken worden in overleg met de familie gemaakt.

Voor de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers, 
hanteren we deze VERPLICHTE richtlijnen:

 • 1 geregistreerde vaste persoon uit de bubbel (+18 jaar) van de patiënt.
 • De bezoekers zijn verplicht:
      * om overal in het ziekenhuis steeds een eigen chirurgisch mondmasker te dragen. 
      * hun handen te ontsmetten bij het betreden en verlaten van het ziekenhuis.  
      * Uitwisselen van was/persoonlijke spullen wordt door de familie verzorgd tijdens de bezoekmomenten.