CORONAVIRUS COVID-19: Bezoekers-info

Update 02.11.2020

Bezoekregeling vanaf 02.11.2020

Gezien de aanhoudende ernstige omstandigheden waarin we ons bevinden, zijn we genoodzaakt opnieuw de algemene bezoekersregeling stop te zetten. Dit alles is nodig om onze patiënten de beste zorg te geven en medewerkers te laten werken in een veilige ziekenhuisomgeving. Tegelijk willen we tegemoet komen aan warme zorg voor onze patiënten en ook in bijzondere omstandigheden menselijk contact toe te laten.
 

Bezoek is toegelaten voor:

 • Kraamafdeling
  - partner van de patiënte. De partner van iedere patiënte die komt bevallen, krijgt uit voorzorg een covidscreening.
    Bij een positieve testing wordt de zwangere en partner met de aangepaste richtlijnen verzorgd.    
  - andere kinderen van het gezin kunnen in veilige omstandigheden éénmalig 30 minuten op bezoek komen.
  Met de vroedvrouw worden hierover concrete afspraken gemaakt.
   
 • Kinder- en jeugdgeneeskunde
  - 1 ouder kan dag en nacht bij het opgenomen kind verblijven. Deze ouder dient op de kamer te blijven.
  - Bij een langdurige opname (> 3 nachten = vanaf dag 4 van de opname) kan de andere ouder op bezoek komen gedurende 1u/dag.
  - Andere kinderen uit het gezin zijn niet toegelaten
  Concrete afspraken hieromtrent worden met de verpleegkundige van de afdeling gemaakt.
   
 • Palliatieve patiënten
  -  We houden vast aan een waardig levenseinde voor zowel voor covid als niet-covid  patiënten.
  Concrete afspraken voor het het waken en het nemen van afscheid worden samen met de arts en verpleegkundigen afgesproken.
   

Voor de andere covid en niet-covid patiënten is er helaas geen bezoek toegelaten.

De behandelend arts kan evenwel beslissen dat bezoek noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt.
Concrete afspraken worden in overleg met de familie gemaakt.

 

Uitwisseling persoonlijke spullen: elke dag tussen 14u00 en 20u00

Was, linnen en persoonlijke spullen kunnen dagelijks opgehaald worden aan de onthaalbalie in de inkomhal van het ziekenhuis.

De verpleegafdeling bezorgt adresstickers met persoonlijke gegevens van de patiënt. Bij elke uitwisseling van was/persoonlijke spullen wordt deze adressticker op het pakket geplakt met vermelding van de datum van afgifte. Hierover ontvang je de nodige richtlijnen bij opname van de patiënt.