Mijndossier

Raadpleeg je medisch dossier

Als patiënt heb je recht om je medisch dossier volledig of deels in te kijken en/of een afschrift te vragen. Dit dossier wordt bijgehouden door de zorgverlener en bevat jouw persoonlijke medische gegevens.
Tijdens je opname kan je terecht bij de behandelende arts of de hoofdverpleegkundige.  Maar ook later kan je je medisch dossier inkijken of een afschrift vragen.
 

Hoe kan je je dossier inkijken of hoe krijg je een afschrift van je patiëntendossier?

Optie 1

Na je raadpleging of opname in het ziekenhuis kun je, vanaf een week na goedkeuring door de specialist o.a. goedgekeurde medische verslagen, zoals spoed- en operatieverlsagen maar ook ontslag-, raadplegings-, consult- of expertisebrieven online inkijken:

Via de app Mynexuzhealth
Via bovenstaande link vind je vanaf januari 2020 online informatie over je medisch dossier (van al de Nexuzhealth- ziekenhuizen).
Let op: volg de instructies om je een eerste keer aan te melden of vraag hulp in het ziekenhuis.
Meer info vind je in volgende brochures: Mynexuzhealth SFZ en Mynexuzhealth - UZLeuven

Mijngezondheid is een online overheidsportaal dat je centrale toeging geeft tot verschillende persoonlijke gegevens over je gezondheid en gezondheid in het algemeen.
Meer info? Surf naar: www.mijngezondheid.belgie.be

Wat je hier (nog) niet zult terugvinden, zijn pathologieverslagen, laboresultaten, radiologieverslagen, nota's van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Ook moet de patiënt minimum 15 jaar oud zijn om de gegevens digitaal te kunnen bekijken via mijngezondheid.be.

 

 

 

 

 

Optie 2

Je huisarts kan via een beveiligde internverbinding je patiëntendossier raadplegen, inclusief de laboresultaten en de medische beelden.
 

Optie 3

 

Een afschrift van medische verslagen kan je aan de desbetreffende arts (via zijn medisch secretariaat) vragen. Medische beelden kan je vragen aan het secretariaat medische beeldvorming. Zij bezorgen je toegangscodes waarmee je de medische beelden online kan bekijken. 
Laboresultaten kan je vragen aan het secretariaat klinisch labo. Beide diensten zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer 011 71 50 00.
 

 

Optie 4:

Je kan een afschrift van jouw medisch dossier opvragen in het ziekenhuis. Ten gevolge van de privacywetgeving is dit enkel schriftelijk mogelijk. Voor het opvragen van je patiëntendossier verzoeken wij je dan ook dit aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan 

Sint-Franciscusziekenhuis
T.a.v. postvak Mijn Dossier
P. Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder  of  via e-mail aan mijndossier@sfz.be 
telefoon:011 71 54 98

download: Aanvraagformulier-afschrift-medisch-dossier

Het afschrift wordt binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanvraag per post opgestuurd. Het kan tevens worden afgehaald worden in het ziekenhuis. Dit kan enkel na afspraak op vertoon van de identiteitskaart van afhaler.  

Belangrijk !
Een kopij van je ID-kaart dient te worden toegevoegd aan deze aanvraag. Indien je als vertegenwoordiger optreedt voor een patiënt, dan kan er enkel ingegaan worden op je vraag indien er een correct ingevuld document van vertegenwoordiging en je eigen ID bijgevoegd worden.

Vraag je als ouder gegevens op van je minderjarig kind, dan moet een kopij van de kids ID of vanaf 12 jaar de ID van de patiënt en je eigen ID worden toegevoegd.

Zijn er uitzonderingen?

Je mag enkel informatie met betrekking tot jezelf lezen. Je mag de persoonlijke nota's van de zorgverstrekker niet lezen. De zorgverlener kan informatie weigeren als hij van mening is dat ze een gevaar voor jouw gezondheid zijn. In dat geval kan alleen een andere zorgverstrekker het dossier lezen.

 

Wie mag jou vertegenwoordigen?

Indien je meerderjarig bent, kan je zelf voor jouw rechten als patiënt opkomen. Als je daar niet meer toe in staat zou zijn, mag je echtgenoot of samenwonende partner jouw rechten uitoefenen. Als je geen partner hebt, kunnen dit ook andere familieleden zijn.

Je kan ook op elke moment zelf een vertegenwoordiger aanduiden die in jouw plaats kan optreden wanneer je daar zelf niet meer toe in staat zou zijn. Je kan altijd op je beslissing terugkomen.
 

Wat bij overlijden?

Bij overlijden van de patiënt kunnen de echtgenoot of samenwonende partner en bloedverwanten tot de tweede graad via een zorgverstrekker/beroepsbeoefenaar het patiëntendossier onrechtstreeks inzien, onder de volgende voorwaarden:

  • De patiënt zelf mag zich bij het leven niet verzet hebben tegen dergelijke inzage
  • Het verzoek om inzage moet gemotiveerd zijn en de redenen moeten voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene. Mogelijk redenen zijn: het vermoeden van een medische fout, het opsporen van familiale antecedenten, ...
  • Het inzagerecht is beperkt tot die gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven redenen.

Verzoek tot inzage van het patiëntendossier van een overleden patiënt: contacteer de ombudsdienst (ombudsdienst@sfz.be).

Het patiëntendossier kan geraadpleegd worden voor kwaliteitsmetingen in het ziekenhuis. Mocht je hier toch bezwaar tegen hebben, kan je dit kenbaar maken aan de behandelend arts.