Dringende hulp

dringend hulp

Bij dringende hulp
  112

Huisartsenpost Mijn-Wachtpost
  011 71 56 50  
(weekend en feestdagen)

Huisartsen Houthalen (wachtdienst)
  0900 40 450

Dienst spoedgevallen
   011 71 55 04