Navigeer

Beleid en strategie

Het Sint-Franciscusziekenhuis kiest doelbewust voor het leveren van excellente, specialistische basiszorg.
We willen in een kleiner ziekenhuis uitblinken in kwalitatieve zorg met aandacht voor de veiligheid van de patiënt. Deze doelstelling formuleren we in onze missie en visie.

Bovendien maken we gebruik van de beschikbare (beleids)informatie om ons op dit doel te richten en bij te sturen waar nodig. Alle diensten in het ziekenhuis richten zich op het verlenen van deze zorg, bv. door het werken met jaarlijkse beleidsplannen.

Dit streven naar kwalitatieve en veilige zorg willen we ook laten toetsen door externe organisaties zoals het NIAZ.