Uitreiking Felix-prijs

In het kader van het streven naar een maximale toegankelijkheid voor minder mobiele personen wordt aan facilitair directeur Peter Brouwers van het SFZ een exclusief kunstwerk uitgereikt: de “Felix”.

GATAB kent de 'FELIX', een kunstwerk genoemd naar wijlen GATAB-voorzitter Felix Aerts toe aan facilitair directeur Peter Brouwers.
De uitreiking van de FELIX wil hiermee een stimulans betekenen voor het gevoerde inclusieve beleid van het SFZ. De visie en aanpak van Peter Brouwers en zijn diensten op vlak van infrastructuur en mobiliteit geven het ziekenhuis een duurzame meerwaarde.

GATAB, Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen, heeft als doel de verplaatsingsbehoefte van de minder mobielen maximaal te verzekeren. In dit kader verleent deze raad adviezen op het vlak van toegankelijkheid en bereikbaarheid: drempelloze toegangen, voorbehouden parkeerplaatsen, voldoende ruime toiletten en aangepaste onthaalloketten in openbare gebouwen, obstakelvrije doorgangen in winkelcentra vormen enkele onderdelen van het werkveld.

Het SFZ speelt in onze regio een belangrijke rol. De minder mobiele is bij uitstek de persoon die frequent het ziekenhuis bezoekt of er verblijft. In die zin is toegankelijkheid in het algemeen en zijn parkeerplaatsen voor personen met een beperking in het bijzonder essentieel.

Uiteraard is het behalen van de opgelegde criteria een samenwerking met andere partners zoals de gemeente, handelaars, het vaccinatiecentrum, Sint-Vincentius, het Sint-Franciscusziekenhuis, … .

 

De Felix
GATAB