Navigeer

Patiëntentevredenheid

De suggesties en bedenkingen van patiënten zijn voor ons belangrijk. We zijn bezig met de opmaak van nieuwe patiëntenbevragingen en zetten deze zo spoedig als mogelijk online.