Navigeer

Patiëntervaringen

tevredenheid

1. Continue tevredenheidsmeting

Binnen het Sint-Franciscusziekenhuis hechten we veel belang aan de ervaringen van onze patiënten. De positieve, maar vooral ook de minder positieve ervaringen, helpen ons om onze zorg en dienstverlening verder te optimaliseren.

Als je in ons ziekenhuis gehospitaliseerd wordt en jouw e-mailadres achterlaat, zal je na ontslag een uitnodiging ontvangen om de tevredenheidsbevraging van het Vlaamse Patiëntenplatform in te vullen.

Van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017 mochten we zo de mening van ruim 1300 patiënten ontvangen. Daaruit bleken de belangrijkste aandachtspunten:

  1. het voorstellen van onze medewerkers met naam en functie
  2. de informatie vooraf de mogelijke gevolgen van een onderzoek, behandeling of verzorging.
  3. de informatie over de gevolgen van de aandoening.

https://www.zorgkwaliteit.be/ziekenhuis/sint-franciskusziekenhuis-heusden-zolder
 

2. VIP2-project

Het Sint-Franciscusziekenhuis neemt deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²), een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Met het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau. De informatie helpt een patiënt ook om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis.

Patiëntervaringen vormt één van de domeinen binnen het VIP² project. Op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst, wordt gedurende 2 maanden per jaar de tevredenheid van de gehospitaliseerde patiënten gemeten. De resultaten worden voor iedereen ter beschikking gesteld op de website
www.zorgkwaliteit.be.