Navigeer

Patiëntervaringen

1. VIP2-project

Het Sint-Franciscusziekenhuis neemt deel aan het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²), een samenwerking van Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro.

Met het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) wil de Vlaamse overheid samen met de sector de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse ziekenhuizen in kaart brengen en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de informatie intern gebruiken (naar hun professionals) of zich met elkaar vergelijken, ook op internationaal niveau. De informatie helpt een patiënt ook om, in overleg met zijn arts, een overwogen keuze te maken voor een bepaald ziekenhuis.

Patiëntervaringen vormt één van de domeinen binnen het VIP² project. Op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst, wordt gedurende 2 maanden per jaar de tevredenheid van de gehospitaliseerde patiënten gemeten. De resultaten worden voor iedereen ter beschikking gesteld op de website
https://www.zorgkwaliteit.be/ziekenhuis/sint-franciskusziekenhuis-heusden-zolder

tevredenheid

2. Continue tevredenheidsmeting

Omdat we binnen het Sint-Franciscusziekenhuis veel belang hechten aan de ervaringen van onze patiënten, werd de tevredenheidsbevraging van het Vlaams Patiëntenplatform in kader van het VIP2-project, in ons ziekenhuis, uitgebreid tot een continue meting. Zowel positieve, maar vooral ook de minder positieve ervaringen, helpen ons immers om onze zorg en dienstverlening verder te optimaliseren.

Als je in ons ziekenhuis ge(dag)hospitaliseerd wordt en jouw e-mailadres achterlaat, zal je na ontslag een uitnodiging ontvangen om de tevredenheidsbevraging van het Vlaamse Patiëntenplatform in te vullen. Omdat we jouw mening belangrijk vinden, maar je ook niet willen overbevragen, zal je per kalenderjaar slechts één uitnodiging ontvangen.

De resultaten worden jaarlijks geanalyseerd en besproken. Samen met de diensthoofden en het directieteam worden zowel ziekenhuisbreed als afdelingsspecifiek verbeteracties opgezet.

3. Thema- en/of doelgroepgerichte initiatieven

Daar waar de vragenlijst van het Vlaams Indicatorenproject zich voornamelijk richt op brede ziekenhuisbrede thema's, hebben we als ziekenhuis soms nood aan zeer gerichte feedback over een bepaald onderwerp of van een bepaalde doelgroep.

Met dit doel worden periodiek initiatieven uitgezet op maat van onze doelgroep. We denken zo bijvoorbeeld aan een gerichte bevraging op de kraamafdeling rond borst-/flessenvoeding of op de afdelingen geriatrie rond persoonlijke gesprekken met patiënten en naasten.