Navigeer

Ombudsdienst / Medisch incident

Een bezoek of verblijf in het ziekenhuis kan allerlei vragen en bekommernissen oproepen.
De ziekenhuismedewerkers doen hun best om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening te bieden.
Dit neemt niet weg dat zaken anders kunnen verlopen dan verwacht.
Spreek er in eerste instantie over met de betrokken medewerker,
zodat bepaalde problemen of misverstanden zo snel mogelijk kunnen worden opgelost.

Heb je melding rond een klacht of heb je verbetersuggesties? Neem contact met de ombudspersoon of vul online het klachtenformulier (Incident) in.

contact: